Ứng dụng FAST-MB Bankhub ngay – Nhận 1.000.000Đ liền tay

Chương trình CASHBACK (Hoàn tiền) dành riêng cho các doanh nghiệp SME (*) trong quý 4-2023. Cụ thể: Các khách hàng khi đăng ký sử dụng chức năng ngân hàng điện tử Fast iConnect MBBANK trên phần mềm kế toán Fast Accounting Online sẽ được nhận hoàn tiền 1.000.000đ vào tài khoản của khách hàng…

2023-10-14
158

Fast Accounting Online tích hợp dịch vụ ngân hàng điện tử với ngân hàng OCB và MBBANK

FAST hợp tác cùng 2 ngân hàng OCB và MBBANK kết nối thành công Fast iConnect –  ứng dụng kết nối với ứng dụng dịch vụ ngân hàng điện tử trên phần mềm kế toán Fast Accounting Online.  Các doanh nghiệp sẽ dễ dàng thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng ngay trên Fast Accounting…

2023-09-13
3150

Chức năng quản lý hóa đơn đầu vào trên phần mềm kế toán Fast Accounting Online

Chức năng quản lý hóa đơn đầu vào đã được tích hợp trực tiếp trên phần mềm kế toán Fast Accounting Online. Chức năng này sẽ giúp doanh nghiệp quản lý, lưu trữ và kiểm tra tính hợp lệ của toàn bộ hóa đơn đầu vào một cách tự động, giảm 90% thời gian xử…

2023-09-13
3027