Chức năng quản lý hóa đơn đầu vào trên phần mềm kế toán Fast Accounting Online

13/09/2023

13/09/2023

3262

Chức năng quản lý hóa đơn đầu vào đã được tích hợp trực tiếp trên phần mềm kế toán Fast Accounting Online. Chức năng này sẽ giúp doanh nghiệp quản lý, lưu trữ và kiểm tra tính hợp lệ của toàn bộ hóa đơn đầu vào một cách tự động, giảm 90% thời gian xử lý thủ công 1 hóa đơn và tăng tính chính xác lên đến 100%.

Chức quản lý hóa đơn đầu vào trên Fast Accounting Online bao gồm các tính năng chính như sau:

1. Tập hợp các hóa đơn đầu vào đáp ứng theo TT 78/2021/TT-BTC

 • Lấy thông tin hóa đơn từ tệp hóa đơn gốc (XML).
 • Tự động lấy thông tin hóa đơn từ Email người nhận (bao gồm cả tệp XML và PDF).
 • Tự động lấy thông tin hóa đơn từ hệ thống Tổng cục Thuế.

2. Kiểm tra tính đúng đắn, hợp lệ của hóa đơn điện tử

 • Kiểm tra các thông tin người bán, người mua => Nếu không hợp lệ sẽ báo sai thông tin để người sử dụng quyết định.

3. Danh sách doanh nghiệp và hóa đơn rủi ro thuế

 • Khai báo, cập nhật các doanh nghiệp rủi ro về thuế theo công bố của Tổng cục Thuế tại từng thời kỳ.
 • Hiển thị danh sách các hóa đơn đầu vào thuộc các doanh nghiệp rủi ro về thuế theo danh sách công bố của Tổng cục Thuế.
 1. Chuyển dữ liệu sang các chứng từ kế toán
 • Hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ.
 • Hóa đơn điều chỉnh.
 • Chứng từ thanh toán.
 • Phiếu chi, Giấy báo nợ.
 1. Tạo chứng từ kế toán từ hóa đơn đầu vào
 • Tạo từ tệp hóa đơn điện tử (XML).
 • Tạo từ danh sách hóa đơn đầu vào đã tập hợp.
 • Tạo từ hệ thống phát hành hóa đơn điện tử Fast e-Invoice.
 1. Các tính năng bổ trợ:
 • Khai báo ngầm định hóa đơn đầu vào nào thì sử dụng cho chứng từ kế toán nào dựa vào mã số thuế nhà cung cấp, Email nhận hóa đơn,…
 • Tự động liên kết mã hàng từ danh mục hàng hóa, vật tư. Trường hợp chưa có, cho phép tạo tự động hàng loạt mã hàng nhằm hỗ trợ cho việc lập các chứng từ kế toán từ danh sách hóa đơn đầu vào.
 • Khai báo liên kết mã thuế trên phần mềm kế toán và danh mục thuế suất theo chuẩn XML quy định, phục vụ cho việc chuyển thông tin hóa đơn thô từ hóa đơn đầu vào sang các chứng từ kế toán.
 • Xem danh sách hóa đơn xử lý lỗi từ Tổng cục Thuế.
 • Đối chiếu dữ liệu giữa danh sách hóa đơn đầu vào và dữ liệu đã ghi sổ thuế trên phần mềm kế toán.

Các khách hàng có nhu cầu tư vấn xin vui lòng chat với FAST qua các kênh sau:

Hoặc liên hệ trực tiếp:

 • Văn phòng tại TP Hà Nội: (024) 7108-8288.
 • Văn phòng tại TP HCM: (028) 7108-8788.
 • Văn phòng tại TP Đà Nẵng: (0236) 381-0532.

>>> Xem thêm: Chức năng quản lý hóa đơn đầu vào trên giải pháp ERP Fast Business Online

>>> Xem thêm: Chức năng hóa đơn điện tử đầu vào trên phần mềm kế toán Fast Accounting

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *