Bảng giá phần mềm

Thanh toán linh hoạt (6 tháng, 12 tháng, 18 tháng, 24 tháng…) giúp người dùng đăng ký mua tùy theo nhu cầu tài chính của mình. Không tốn chi phí cập nhật, bảo trì… liên tục cập nhật tính năng, tiện ích mới.
 

Bảng giá

Ðơn vị tính: đồng/user
Tên sản phẩm 6 tháng 01 năm 02 năm 03 năm
FAO – Dịch vụ, Thương mại 1.100.000 1.750.000 3.300.000 4.800.000
FAO – Xây dựng, Xây lắp và sản xuất 1.200.000 1.950.000 3.700.000 5.400.000

Dịch vụ đào tạo (theo yêu cầu): Đào tạo tiếng Việt – 500.000đ/buổi       Đào tạo tiếng Anh – 1.000.000đ/buổi.

 

Bảng giá tính năng bổ sung

Ðơn vị tính: đồng/user
Tính năng bổ sung 6 tháng 01 năm 02 năm 03 năm
Quản lý hóa đơn đầu vào 200.000 350.000 650.000 950.000
Kết nối ngân hàng MBBANK 200.000 350.000 650.000 950.000
Kết nối ngân hàng OCB 200.000 350.000 650.000 950.000