Năm 2010 phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial đạt giải “Sao Khuê 2010” do VINASA bình chọn.
Năm 2012, Fast Business được trao CUP CNTT-TT Tp.HCM và bằng khen cho đơn vị có sản phẩm và giải pháp phần mềm tiêu biểu.