[Tài liệu] Những điểm mới về phần mềm kế toán Fast Accounting Online (cập nhật tháng 5-2024)

31/05/2024

23/01/2024

1041

1. Cập nhật ngày 31-05-2024

1. Hóa đơn đầu vào

 • Bổ sung các tính năng liên quan hóa đơn đầu vào cho “Phiếu xuất trả lại Nhà cung cấp” và “Hóa đơn dịch vụ trả lại Nhà cung cấp
 • Bổ sung tiện ích trên các chứng từ có hóa đơn đầu vào, cho phép cập nhật dữ liệu cho các dòng khác hoặc xóa các dòng.

2. Tính giá hàng tồn kho (trung bình tháng, trung bình di động và nhập trước xuất trước)

 • Cho phép xóa kết quả tính giá (cập nhật lại giá = 0 như trước khi tính).

3. Hóa đơn điện tử

 • Khi hủy phiếu xuất kho, cho phép tùy chọn “Bỏ ghi sổ, hạch toán của hóa đơn gốc”.

4. Một số nội dung khác

 • Import các hóa đơn đầu vào/ra cho phép trường hợp cùng tên vật tư.
 • Mẫu in phiếu nhập kho nội bộ không lên được thông tin “Số hóa đơn” và “Ngày hóa đơn” khi in từ hóa đơn mua hàng trong nước…
 • Xử lý kỹ thuật không cập nhật được số chứng từ cho các chức năng lấy quy trình.

2. Cập nhật ngày 21-01-2024

Xem chi tiết tại: https://bit.ly/FAOdiemmoi2014

 • Nội dung điểm mới thuộc các phân hệ như sau:
 • Phân hệ hệ thống
 • Phân hệ tổng hợp
 • Phân hệ tiền
 • Phân hệ bán hàng
 • Phân hệ mua hàng
 • Phân hệ tồn kho
 • Phân hệ giá thành
 • Phân hệ công cụ.

Fast Accounting Online là phần mềm kế toán được nhiều người tin dùng hiện nay. Phần mềm cho phép làm việc online mọi lúc mọi nơi, trên mọi thiết bị.

Xem giới thiệu tại đây: https://faonline.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *