[Tài liệu] Những điểm mới về phần mềm kế toán Fast Accounting Online

23/01/2024

23/01/2024

335

Xem chi tiết tại: https://bit.ly/FAOdiemmoi2014

  • Nội dung điểm mới thuộc các phân hệ như sau:
  • Phân hệ hệ thống
  • Phân hệ tổng hợp
  • Phân hệ tiền
  • Phân hệ bán hàng
  • Phân hệ mua hàng
  • Phân hệ tồn kho
  • Phân hệ giá thành
  • Phân hệ công cụ.

Fast Accounting Online là phần mềm kế toán được nhiều người tin dùng hiện nay. Phần mềm cho phép làm việc online mọi lúc mọi nơi, trên mọi thiết bị.

Xem giới thiệu tại đây: https://faonline.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *