Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ

    Thừa hưởng tính đầy đủ trong nghiệp vụ của sản phẩm Fast Accounting truyền thống với 10 phân hệ đáp ứng toàn bộ quy trình hạch toán của doanh nghiệp từ dịch vụ, thương mại đến xây lắp, sản xuất và hộ kinh doanh.

    Fast Accounting liên tục được cập nhật các chuẩn mực, thông tư mới của Bộ tài chính, Tổng cục thuế…