Quản lý công cụ dụng cụ

17/07/2024

23/08/2023

2670

Phân hệ quản lý công cụ dụng cụ cung cấp các thông tin để quản trị công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp. 
Những tính năng cơ bản
  • Theo dõi công cụ dụng cụ về nguyên giá, giá trị phân bổ, giá trị còn lại, nguồn vốn, bộ phận sử dụng, mục đích sử dụng, nước sản xuất, ngày đưa vào sử dụng, ngày hỏng, ngày giảm…
  • Theo dõi các thay đổi về công cụ dụng cụ như: điều chỉnh tăng giảm giá trị CCDC, giảm CCDC, CCDC bị hỏng
  • Có thể điều chỉnh giá trị đã phân bổ trong tháng sau khi đã tính phân bổ
  • Tính phân bổ theo hai cách: phân bổ CCDC theo thời gian và phân bổ CCDC hai lần
  • Tạo bút toán hạch toán phân bổ CCDC, có thể xóa tất giá trị đã tính phân bổ của CCDC trong kỳ, hay chỉ xóa những CCDC chưa sửa giá trị phân bổ
  • Theo dõi giá trị phân bổ của từng CCDC sau khi đã tính phân bổ
  • Theo dõi các CCDC đã hết phân bổ còn sử dụng, điều chuyển giữa các bộ phận
  • Phân bổ CCDC theo nhiều tài khoản chi phí, nhiều vụ việc…
Kết nối với các phân hệ khác
  • Phân hệ kế toán công cụ dụng cụ có quan hệ chủ yếu với phân hệ kế toán tổng hợp, tạo ra bút toán phân bổ dựa trên khai báo tài khoản và chuyển sang kế toán tổng hợp để lên sổ kế toán có liên quan.

TAGs:phần mềm kế toán online kế toán CCDC phần mềm kế toán Fast Accounting Online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *