Phân hệ kế toán tiền mặt, tiền gửi và tiền vay

23/08/2023

23/08/2023

2616

Phân hệ kế toán tiền mặt, tiền gửi và tiền vay góp phần quản lý thu chi chặt chẽ, chính xác, rõ ràng. Giao diện thân thiện với người dùng và hàng loạt các tính năng khác cho phép xử lý hiệu quả việc thu tiền của khách hàng, thanh toán với nhà cung cấp, theo dõi các khế ước vay/cho vay và các thu chi khác. 
Quản lý các tài khoản tiền mặt, tiền gửi, tiền vay
 • Theo dõi tiền mặt tại quỹ
 • Theo dõi tiền gửi, tiền vay ở nhiều ngân hàng
 • Theo dõi giao dịch liên quan đến nhiều loại ngoại tệ khác nhau
 • Theo dõi từng khế ước vay/cho vay.
Quản lý thu
 • Theo dõi thu chi tiết của từng khách hàng, của từng hóa đơn
 • Cho phép thu tiền của nhiều hóa đơn trên một phiếu thu
 • Cho phép nhận tiền trả trước của khách hàng rồi sau đó mới phân bổ cho hóa đơn xuất ra sau đó
 • Theo dõi các khoản thu khác.
Quản lý chi
 • Theo dõi chi trả chi tiết cho từng nhà cung cấp, từng hóa đơn
 • Cho phép thanh toán cho nhiều hóa đơn trên cùng một phiếu chi
 • Cho phép trả tiền trước cho nhà cung cấp rồi sau đó mới phân bổ cho hóa đơn nhận được sau đó
 • Theo dõi các khoản chi khác
 • Theo dõi các hóa đơn thuế GTGT đầu vào để lên báo cáo thuế đối với các khoản chi trực tiếp vào chi phí.
Quản lý đa tiền tệ
 • Theo dõi nhiều loại tiền khác nhau
 • Tự động tính toán tỷ giá ghi sổ theo phương pháp lựa chọn: đích danh, trung bình di động, trung bình tháng, nhập trước xuất trước
 • Tự động tính toán và hạch toán chênh lệch tỷ giá.
Báo cáo
 • Sổ quỹ, sổ chi tiết ngân hàng
 • Báo cáo về khế ước vay/cho vay
 • Báo cáo dòng tiền.
Kết nối với các phân hệ khác
 • Liên kết số liệu với các phân hệ kế toán bán hàng và công nợ phải thu, kế toán mua hàng và công nợ phải trả về hóa đơn và thanh toán
 • Tự động chuyển số liệu hạch toán vào sổ cái hoặc chuyển số liệu hạch toán sang phân hệ kế toán tổng hợp để duyệt chuyển vào sổ cái.

05.FAO-1.png

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *