Phân hệ kế toán bán hàng và công nợ phải thu

17/07/2024

23/08/2023

2540

Phân hệ kế toán bán hàng và công nợ phải thu cho phép theo dõi chu trình bán hàng từ khâu câp nhật hợp đồng, xuất hóa đơn và thu tiền hàng. Chức năng theo dõi công nợ và các báo cáo chi tiết của chương trình không chỉ giúp cho việc quản lý công nợ của khách hàng dễ dàng hơn mà còn góp phần quản lý dòng tiền hiệu quả hơn, thúc đẩy việc thu tiền một cách nhanh chóng.
Quản lý thông tin khách hàng
 • Lưu trữ các thông tin quan trọng về khách hàng: địa chỉ, mã số thuế, số điện thoại, số fax, người liên hệ, phân loại… 
 • Cung cấp thông tin về tình hình công nợ hiện thời của khách hàng và bằng kỹ thuật drill-down truy ngược tới giao dịch gốc
 • Theo dõi trạng thái khách hàng tạm dừng giao dịch.
Quản lý hợp đồng và hóa đơn
 • Cập nhật hợp đồng
 • Theo dõi công nợ theo hợp đồng
 • Theo dõi thời hạn thanh toán của hóa đơn
 • Ngăn chặn việc cập nhật trùng số hóa đơn
 • In hóa đơn trực tiếp từ chương trình hoặc in trên mẫu hóa đơn in sẵn.
Các giao dịch phát sinh
 • Hóa đơn bán hàng
 • Hóa đơn dịch vụ
 • Hóa đơn giảm giá
 • Phiếu nhập hàng bán trả lại
 • Phiếu điều chỉnh, bù trừ công nợ.
Quản lý thu tiền hàng
 • Chứng từ thu tiền bán hàng được cập nhật tại phân hệ kế toán tiền mặt và tiền gửi ngân hàng
 • Việc phân bổ tiền thu cho các hóa đơn bán hàng được thực hiện ở phân kế toán bán hàng và công nợ phải thu (trường hợp thu không chỉ rõ cho hóa đơn)
 • Cho phép phân bổ tiền nhận thanh toán là các khoản nhận trước hoặc nhận sau
 • Tính lãi/ lỗ chênh lệch tỷ giá ngoại tệ khi thanh toán liên quan đến ngoại tệ
 • Đánh giá lại công nợ ngoại tệ phải thu cho từng khách hàng, từng hóa đơn bán hàng.
Báo cáo
 • Sổ chi tiết công nợ của khách hàng
 • Sổ đối chiếu công nợ
 • Bảng xác nhận công nợ
 • Báo cáo tổng hợp công nợ phải thu
 • Báo cáo công nợ chi tiết theo hoá đơn
 • Báo cáo công nợ chi tiết theo hoá đơn – chứng từ thanh toán
 • Báo cáo phân tích tuổi nợ các khoản phải thu
 • Báo cáo các khoản nợ quá hạn, sắp đến hạn thanh toán
 • Báo cáo bán hàng, hàng bán trả lại
 • Báo cáo theo hợp đồng.
Kết nối với các phân hệ khác
 • Nhận số liệu từ phân hệ kế toán vốn bằng tiền liên quan đến thu tiền của khách hàng
 • Kết nối với phân hệ quản lý hàng tồn kho
 • Tự động chuyển số liệu hạch toán vào sổ cái hoặc chuyển sang phân hệ kế toán tổng hợp để chuyển vào sổ cái.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *