Mô hình vườn ươm của FAST miền Nam (kỳ 1)

12/09/2023

23/08/2023

2532

Nắm bắt xu hướng nhân sự của ngành CNTT, FAST miền Nam đã xây dựng thành công “Mô hình vườn ươm”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *