Kế toán sản xuất là gì? Quy trình hạch toán kế toán sản xuất

23/08/2023

23/08/2023

2569

Kế toán sản xuất là một mảng quan trọng và khá phức tạp trong hệ thống hạch toán kế toán doanh nghiệp. Vậy, kế toán sản xuất là gì? Quy trình hạch toán kế toán sản xuất như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

ke-toan-san-xuat-1

Kế toán sản xuất là gì?

Kế toán sản xuất là gì?

Trong quá trình sản xuất tạo ra sản phẩm của doanh nghiệp (nhờ vào sức lao động, tư liệu lao động, đối tượng lao động…) sẽ phát sinh nghiệp vụ kinh tế để tính toán các mảng chi phí như: Chi phí nguyên vật liệu, chi phí về hao mòn tài sản cố định, chi phí về tiền lương công nhân sản xuất, chi phí tổ chức, quản lý… Vậy, kế toán sản xuất là gì?

Kế toán sản xuất sẽ thực hiện tổng hợp các chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất của công ty. Từ đó tổng hợp một cách trực tiếp hoặc gián tiếp vào tài khoản chi phí sản xuất để tạo thành sản phẩm. Mục đích chính là để tính ra giá thực tế của sản phẩm hoàn thành.

> Xem thêm: 7 sổ sách kế toán doanh nghiệp bắt buộc phải lập

ke-toan-san-xuat-2

Kế toán sản xuất sẽ thực hiện tổng hợp các chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất 

Công việc của kế toán sản xuất

Để làm tốt công việc kế toán sản xuất, những người làm kế toán cần lưu ý những công việc dưới đây:

Công tác kế toán

 • Giám sát và theo dõi các loại hàng hóa, nguyên vật liệu được mua về, nợ công với nhà cung cấp, chuyển số liệu về cho kế toán trưởng.
 • Theo dõi, phản ánh, hạch toán chính xác, kịp thời nguyên liệu, hàng hóa, thành phẩm tại nhà máy. Nếu có phát sinh cần phải cập nhật vào sổ sách ngay.
 • Mở sổ theo dõi TSCĐ và khấu hao TSCĐ, CCDC.
 • Tính giá thành sản xuất và giá vốn hàng bán dựa trên cơ sở có định mức nguyên liệu, nhân công, khấu hao tài sản…
 • Tập hợp, lưu trữ và bảo quản chứng từ kế toán cũng như bảo mật số liệu kế toán.
 • Là người chịu trách nhiệm sử dụng và khai thác một cách hiệu quả phần mềm kế toán.

>>> Xem thêm: Cách tính giá thành sản phẩm

Công tác quản lý kho

 • Tổ chức sắp xếp, bảo quản, phân loại nguyên liệu, hàng hóa sao cho dễ thấy, dễ tìm nhất.
 • Kiểm tra và rà soát các công tác xuất và nhập vào các nguyên vật liệu, hàng hóa.
 • Thường xuyên theo dõi kho để biết được tình hình kho trong việc bảo quản, số lượng thành phẩm.

Quản lý, điều hành các thủ kho

 • Quản lý và phân công công việc cho thủ kho, phụ kho.
 • Đôn đốc, kiểm tra và giám sát nhân viên về chuyên môn và chấp hành nội quy tại khách hàng.
 • Đánh giá nhân viên.

Kế toán sản xuất cần làm những báo cáo gì?

 • Báo cáo doanh thu.
 • Báo cáo chi phí.
 • Báo cáo hàng tồn kho.
 • Báo cáo công nợ phải thu.
 • Báo cáo công nợ phải trả.
 • Báo cáo giá thành sản phẩm.

>>> Xem thêm: Kế toán giá thành là gì?

Quy trình hạch toán kế toán sản xuất

Khi hạch toán kế toán sản xuất cần tuân thủ theo 3 nguyên tắc “hợp pháp, hợp lý và hợp lệ”. Dưới đây là quy trình làm sổ sách kế toán doanh nghiệp sản xuất sẽ giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn.

Bước 1: Tập hợp chứng từ

Chứng từ hóa đơn:

 • Hóa đơn hợp pháp:
  • Đã được đăng ký bởi cơ quan thuế và được chấp nhận cho phát hành.
  • Với những hóa đơn tự in phải theo mẫu quy định và được cơ quan thuế chấp nhận.
 • Hóa đơn hợp lệ:
  • Trên hóa đơn sẽ có đầy đủ nội dung và chỉ tiêu ghi trên hóa đơn như: Ngày, tháng, năm lập hóa đơn, họ tên người mua, người bán kèm theo địa chỉ doanh nghiệp và mã số thuế.
  • Hình thức thanh toán.
  • Có số thứ tự, đơn vị tính của loại hàng hóa, tên hàng hóa dịch vụ, số lượng, giá trên mỗi hàng hóa/dịch vụ và thành tiền. Cuối cùng sẽ tổng hợp tiền thanh toán đã bao gồm thuế suất và thuế GTGT.
  • Chữ ký của người mua, người bán, giám đốc (hoặc giấy được ủy quyền có đóng dấu trên hóa đơn).
  • Hóa đơn cần được lập theo đúng nguyên tắc yêu cầu của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31-03-2014.
 • Hóa đơn hợp lý: Nội dung trên hóa đơn phải đúng với nội dung kinh doanh của doanh nghiệp.

ke-toan-san-xuat-4

Quy trình kế toán sản xuất như thế nào?

Chứng từ ngân hàng:

 • Giấy báo nợ, ủy nhiệm chi, séc.
 • Giấy báo có.
 • Phiếu hạch toán ngân hàng.

Các chứng từ nộp tiền vào ngân sách nhà nước:

 • Thuế TNDN.
 • Thuế GTGT.
 • Thuế TNCN.

Bước 2: Nhập chứng từ vào sổ phản ánh thông qua các bút toán

Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh: 

 • Chứng từ hóa đơn. 
 • Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước.
 • Bảng lương, bảng phân bổ.

Bước 3: Tập hợp chi phí

Căn cứ vào các chứng từ tập hợp chi phí kế toán sẽ tiến hành hạch toán kế toán sản xuất lên sổ sách danh sách sau:

Chi phí Nội dung Tài khoản
Bảng lương Tính lương phải trả cho nhân viên văn phòng và nhân viên sản xuất Nợ TK 642

Nợ TK 622/1542      

Có TK 334

Trích bảo hiểm Nợ TK 642 

Nợ TK 622/1542

Nợ TK 334   

Có TK 338

Khấu trừ thuế TNCN Nợ TK 334   

Có TK 3335

Thanh toán lương cho nhân viên Nợ TK 334   

Có TK 111/112

Bảng khấu hao TSCĐ Khấu hao cho bộ phận văn phòng Nợ TK 642   

Có TK 214

Khấu hao cho bộ phận sản xuất Nợ TK 627/1543   

Có TK 214

Bảng phân bổ Phân bổ cho bộ phận văn phòng Nợ TK 642   

Có TK 242

Phân bổ cho bộ phận sản xuất Nợ TK 627/1543   

Có TK 242

Tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm Tập hợp chi phí NVL Nợ TK 621/1541   

Có TK 1521   

Có TK 1522

Tập hợp chi phí CCDC và nhiên liệu (Nếu có) Nợ TK 627/1543   

Có TK 1523   

Có TK 153

Kết chuyển sang chi phí 154 (Áp dụng cho các DN sử dụng theo TT 200/2014/TT-BTC) Nợ TK 154   

Có TK 621   

Có TK 622   

Có TK 627

Nhập kho thành phẩm hoàn thành trong kỳ Nợ TK 155   

Có TK 154

Tập hợp giá vốn hàng xuất bán thành phẩm Nợ TK 632   

Có TK 155

Các bút toán kết chuyển Kết chuyển thuế GTGT trong kỳ Nợ TK 3331   

Có TK 133

Kết chuyển các khoản doanh thu Nợ TK 511

Nợ TK 515

Nợ TK 711   

Có TK 911

Kết chuyển các khoản chi phí Nợ TK 911   

Có TK 632   

Có TK 635   

Có TK 642   

Có TK 811

Xác định kết quả kinh doanh (Trong trường hợp doanh nghiệp lãi) Nợ TK 911   

Có TK 421

Xác định kết quả kinh doanh (Trong trường hợp doanh nghiệp lỗ) Nợ TK 421   

Có TK 911

CÔNG TY PHẦN MỀM FAST cung cấp các phần mềm kế toán Fast Accounting và Fast Accounting Online phù hợp với các doanh nghiệp sản xuất. Với các tính năng nổi bật:

 • Cho phép khai báo đối tượng tính giá thành một cách mềm dẻo, đáp ứng sự đa dạng trên thực tế.
 • Các nhóm báo cáo giá thành sản phẩm rất phong phú, phục vụ công tác phân tích và quản trị.
 • Các tính năng giúp kiểm tra những sai sót có thể xảy ra để chỉnh sửa, khắc phục trong quá trình tập hợp chi phí.

Các doanh nghiệp có nhu cầu tư vấn xin vui lòng chat trực tiếp tại website hoặc Fanpage Công ty Phần mềm FAST

>>> Xem thêm: Phần mềm kế toán Fast Accounting cho công ty sản xuất

>> Xem thêm: Top 3 phần mềm kế toán tốt nhất và thông dụng nhất hiện nay

ke-toan-san-xuat-4

Phần mềm kế toán Fast Accounting Online cho doanh nghiệp sản xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *