Phần mềm kế toán dành cho đào tạo Fast Accounting Online for Education

Fast Accounting Online for Education (FAO.edu) là phần mềm kế toán phiên bản dành riêng cho đào tạo được FAST cung cấp hoàn toàn miễn phí cho các Trường Đại học, Cao Đẳng, Trung học nghề, đơn vị đào tạo kế toán… FAO.edu được kế thừa từ phiên bản Fast Accounting Online (FAO) dành cho doanh nghiệp. FAO là…

2023-08-23
4870

Lịch đào tạo phần mềm kế toán Fast Accounting Online định kỳ năm 2024

Lịch đào tạo miễn phí Fast Accounting Online định kỳ năm 2024 Hàng tháng, các văn phòng FAST sẽ tổ chức các buổi đào tạo định kỳ phần mềm kế toán Fast Accounting Online. Các buổi đào tạo cơ bản cho khách hàng có nhu cầu tìm hiểu, đào tạo chuyên sâu/nâng cao khách hàng đang sử…

2023-08-22
3472