Hệ thống FAO đã cho phép kết xuất BCTC ra file XML theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

23/08/2023

23/08/2023

2557

Ngày 23-03-2018, Tổng cục Thuế đã thông báo chuẩn định dạng tờ khai XML bộ báo cáo tài chính (BCTC) theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa, có hiệu lực áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01-01-2017.

Với chuẩn XML này, doanh nghiệp có thể nộp tờ khai qua mạng cho cơ quan Thuế hoặc kết xuất vào phần mềm HTKK của Tổng cục thuế.

Theo thông tin từ phòng Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm (FRD) của FAST, từ ngày 30/03/2018, phiên bản Fast Accounting Online(FAO) đã cho phép kết xuất BCTC ra tập tin XML theo Thông tư 133/2016/TT-BTC để nộp tờ khai qua mạng cho cơ quan Thuế hoặc kết xuất vào phần mềm HTKK của Tổng cục Thuế.

Các mẫu báo cáo tài chính được hỗ trợ bao gồm:

 • Bảng cân đối kế toán – mẫu B01a
 • Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh – mẫu B01a
 • Lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp – mẫu B01a
 • Lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp – mẫu B01a
 • Bảng cân đối kế toán – mẫu B01b
 • Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh – mẫu B01b
 • Lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp – mẫu B01b
 • Lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp – mẫu B01b
 • Bảng cân đối phát sinh các tài khoản – mẫu B01a
 • Bảng cân đối phát sinh các tài khoản – mẫu B01b

Về nội dung liên quan đến việc triển khai ứng dụng đáp ứng Thông tư số 133/TT-BTC theo quy định của Tổng cục Thuế cụ thể như sau:

 1. Người nộp thuế (NNT) thuộc đối tượng áp dụng mẫu biểu Báo cáo tài chính theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC lập và gửi Báo cáo tài chính đến Cơ quan Thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn hiện hành.
 2. Tổng cục Thuế sẽ nâng cấp và triển khai ứng dụng hỗ trợ NNT lập Báo cáo tài chính bằng ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) và gửi đến Cơ quan Thuế bằng hình thức điện tử qua hệ thống eTax (http://thuedientu.gdt.gov.vn) hoặc qua các nhà cung cấp dịch vụ TVAN từ ngày 23-03-2018.
 3. Ngày 13-03-2018, Tổng cục Thuế đã thông báo chuẩn định dạng tờ khai XML của các bộ Báo cáo tài chính (sử dụng cho các đơn vị cung cấp dịch vụ TVAN, các Tổ chức / cá nhân cung cấp phần mềm kế toán hoặc các doanh nghiệp tự kết xuất tờ khai BCTC dưới dạng tập tin XML để gửi qua mạng) đáp ứng Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26-08-2016 của Bộ Tài chính trên các trang Khai thuế qua mạng (địa chỉ http://kekhaithue.gdt.gov.vn) và Thuế điện tử (địa chỉ http://thuedientu.gdt.gov.vn) của ngành Thuế.
 4. Tổng cục Thuế tiếp tục lên kế hoạch nâng cấp đồng bộ các nội dung kê khai online của ứng dụng iHTKK, eTax và ứng dụng BCTC để xử lý dữ liệu Báo cáo tài chính phục vụ công tác quản lý thuế.

Với cập nhật mới nhất, hiện tại các khách hàng sử dụng Fast Accounting Online đã có thể liên hệ với các bộ phận chăm sóc khách hàng sản phẩm của FAST để được hỗ trợ cập nhật và kết xuất BCTC ra tập tin XML theo mẫu Thông tư 133/2016/TT-BTC phục vụ nộp báo cáo qua hệ thống HTKK.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *