Dịch vụ tư vấn ứng dụng

23/08/2023

23/08/2023

2985

  • Tư vấn ứng dụng và lựa chọn giải pháp
  • Khảo sát phân tích yêu cầu và lựa chọn sản phẩm
  • Cài đặt, đào tạo, chuyển đổi số liệu và triển khai sử dụng
  • Nâng cấp sản phẩm, mở rộng ứng dụng.

TAGs:Tư vấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *