Đào tạo thực hành miễn phí kế toán máy trên phần mềm kế toán online tại Bắc Ninh

12/09/2023

23/08/2023

2487

Thời gian: 08h00 – 16h00, Thứ 7 ngày 14-04-2018 Đăng ký tham dự trước ngày 14-04-2018. Liên hệ: Ms Ly 097-234-2292 – (024) 7108-8288 (máy lẻ 894) – E-mail: lybk@fast.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *