Công ty của bạn có đang Mây hóa?

23/08/2023

22/08/2023

2430

(Phần mềm kế toán trên nền điện toán đám mây Fast Accounting Online)

Điện toán đám mây đã mở ra một thời đại công nghệ mới, làm thay đổi cách thức kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, mở ra thời đại của thiết bị di động và mạng xã hội. Nhưng không phải công ty nào cũng ùa theo xu thế “đám mây”. Infographic dưới đây dựa trên bản khảo sát những chuyên gia CNTT hàng đầu sẽ làm rõ thêm lý do tại sao một vài công ty lại chậm chuyển đổi như vậy.

dammay.jpg

Phần mềm kế toán trên nền điện toán đám mây Fast Accounting Online)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *