Chuẩn mực kế toán là gì? Hiện nay có bao nhiêu chuẩn mực kế toán?

23/08/2023

23/08/2023

2646

Đã là một kế toán thì bạn bắt buộc cần phải hiểu rõ được những chuẩn mực trong lĩnh vực này. Thực chất, chuẩn mực kế toán là những quy định cũng như là phương pháp kế toán để bạn có thể tiến hành lập báo cáo tài chính một cách chính xác nhất. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu các chuẩn mực trong kế toán là gì và có những chuẩn mực nào ngay trong bài viết này.

chuan-muc-ke-toan-1

Chuẩn mực kế toán là gì?

Chuẩn mực kế toán là gì?

Về lý thuyết thì chuẩn mực kế toán tức là bảng tập hợp tất cả những nguyên tắc, những yêu cầu cơ bản nhất để hướng dẫn những người làm trong ngành kế toán có thể ghi chép, nhận thức cũng như phản ánh tất cả những nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình doanh nghiệp hoạt động. Vậy kết cấu của một chuẩn mực kế toán bao gồm những gì? Người làm kế toán cần nắm được những phần như sau:

 • Mục đích của việc đưa ra chuẩn mực kế toán.
 • Phạm vi của chuẩn mực kế toán là gì?
 • Các định nghĩa được sử dụng trong chuẩn mực kế toán.
 • Nội dung chính của một chuẩn mực trong ngành kế toán bao gồm nguyên tắc, phương pháp, tất cả những yêu cầu về thành lập và trình bày một bản báo cáo tài chính.

chuan-muc-ke-toan-2

Nguyên tắc kế toán đóng vai trò vô cùng quan trọng

Những đặc điểm riêng của chuẩn mực kế toán tại Việt Nam

Ban hành dựa trên chuẩn mực quốc tế

Thứ nhất, có thể thấy là tất cả các chuẩn mực kế toán Việt Nam đều được ban hành dựa trên cơ sở các chuẩn mực của kế toán quốc tế. Các chuẩn mực này cũng được soạn thảo sau khi các chuẩn mực quốc tế được ban hành và được bổ sung, sửa đổi sao cho phù hợp với kế toán Việt Nam. 

Mục đích của việc soạn thảo cũng như là trình bày các chuẩn mực kế toán tại Việt Nam đều dựa trên các chuẩn mực quốc tế sẽ giúp cho hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam sớm có thể đạt được sự công nhận của quốc tế.

chuan-muc-ke-toan-3

Các chuẩn mực về kế toán tại Việt Nam được ban hành dựa trên chuẩn mực quốc tế

Chuẩn mực kế toán Việt Nam có số lượng chưa tương đương với chuẩn mực quốc tế

Hệ thống chuẩn mực kế toán tại Việt Nam được biết đến là một hệ thống bao gồm 26 chuẩn mực. Những chuẩn mực kế toán này đều đã được Bộ Tài chính ban hành và trải qua qua 5 đợt xét duyệt khác nhau gồm 5 Quyết định và 6 Thông tư.

 • Đợt 1: Chuẩn mực được ban hành ngày 31-12-2001 và bao gồm 4 chuẩn mực.
 • Xét duyệt chuẩn mực trong ngành kế toán đợt 2 ban hành ngày 31-12-2002 và lần này bao gồm 6 chuẩn mực.
 • Đợt 3 là những chuẩn mực được ban hành ngày 30-12-2003 và cũng bao gồm 6 chuẩn mực kế toán.
 • Đợt 4 là những chuẩn mực được ban hành ngày 15-02-2005 gồm 6 chuẩn mực kế toán.

Sau mỗi lần ban hành thêm những chuẩn mực mới thì đều có thông tư hướng dẫn đi kèm và những thông tư này hướng dẫn các kế toán những cách hạch toán cụ thể trong từng trường hợp.

Như vậy, so với số lượng chuẩn mực quốc tế là 38 thì Việt Nam vẫn còn thiếu rất nhiều chuẩn mực tương đương. Điều đó cũng đã cho thấy để bắt kịp với sự phát triển ngành kế toán quốc tế thì số lượng chuẩn mực kế toán cũng cần được nghiên cứu biên soạn một cách nhanh chóng nhất có thể.

chuan-muc-ke-toan-4

Chuẩn mực kế toán tại Việt Nam ít so với quốc tế

Chuẩn mực kế toán có ý nghĩa gì với các doanh nghiệp

Chuẩn mực trong ngành kế toán thực tế có vai trò vô cùng quan trọng và bạn có thể thấy được sự ra đời của chuẩn mực kế toán này cũng sẽ đóng vai trò giúp các thông tin báo cáo tài chính thêm phần minh bạch. Đồng thời chuẩn mực này còn có thêm tác dụng đó chính là có khả năng phản ánh đúng về thực trạng của doanh nghiệp, dùng để so sánh tình hình tài chính của những doanh nghiệp với nhau.

Những chuẩn mực kế toán cũng là tiền đề để doanh nghiệp có thể tạo niềm tin đối với nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đặc biệt là sau khi đã đánh giá minh bạch về các thông tin của các doanh nghiệp này.

Nguyên tắc kế toán hàng đầu đối với doanh nghiệp muốn niêm yết trên thị trường chứng khoán đó chính là cần công khai minh bạch tất cả các thông tin và báo cáo tài chính. 

Chuẩn mực kế toán được hiểu là những tiêu chuẩn chung dành cho các doanh nghiệp để thành lập và trình bày báo cáo tài chính. Những chuẩn mực này là căn cứ để các nhà đầu tư quan tâm và quyết định có nên đầu tư hay không. Do đó, đối với thị trường chứng khoán và thu hút vốn đầu tư, các chuẩn mực chính là điều vô cùng quan trọng.

>> Xem thêm: Các loại chế độ kế toán hiện hành

chuan-muc-ke-toan-5

Ý nghĩa của chuẩn mực này đối với các doanh nghiệp

Có bao nhiêu chuẩn mực kế toán tại thị trường Việt Nam hiện nay?

Chuẩn mực kế toán được Bộ Tài chính ban hành qua 5 đợt gồm 5 quyết định và 6 thông tư bao gồm tổng cộng là 26 chuẩn mực dành cho các doanh nghiệp, công ty đang hoạt động tại thị trường trong nước. Tiếp theo đây là danh sách 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam mà bạn cần nắm:

 1. Tất cả những chuẩn mực kế toán chung dành cho ngành kế toán.
 2. Chuẩn mực kế toán trong lĩnh vực hàng tồn kho.
 3. Chuẩn mực trong ngành kế toán về tài sản cố định hữu hình.
 4. Nguyên tắc kế toán về các tài sản cố định vô hình.
 5. Chuẩn mực bất động sản đầu tư.
 6. Nguyên tắc kế toán về việc thuê tài sản.
 7. Kế toán về tất cả các khoản đầu tư vào công ty liên kết.
 8. Chuẩn mực về thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh.
 9. Chuẩn mực về các ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái.
 10. Chuẩn mực, nguyên tắc hợp nhất kinh doanh.
 11. Chuẩn mực kế toán về doanh thu cũng như là những nguồn thu nhập khác.
 12. Chuẩn mực trong ngành kế toán về hợp đồng xây dựng.
 13. Chuẩn mực về các chi phí đi vay.
 14. Chuẩn mực về các loại thuế thu nhập của doanh nghiệp.
 15. Nguyên tắc kế toán trong các khoản dự phòng.
 16. Chuẩn mực kế toán về các hợp đồng bảo hiểm dành cho nhân viên.
 17. Chuẩn mực kế toán Việt Nam về việc trình bày báo cáo tài chính.
 18. Thống kê về báo cáo tài chính của các ngân hàng.
 19. Thống kê tất cả các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm.
 20. Chuẩn mực về các báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
 21. Chuẩn mực trong ngành kế toán Việt Nam về báo cáo tài chính hợp nhất.
 22. Tìm hiểu về thông tin các bên liên quan.
 23. Chuẩn mực kế toán về báo cáo tài chính giữa niên độ.
 24. Thông tin báo cáo bộ phận.
 25. Thay đổi chính sách kế toán trong chuẩn mực kế toán là gì?
 26. Chuẩn mực về mức lãi trên cổ phiếu.

Trên đây là tổng hợp và giải thích về chuẩn mực kế toán, đây là điều quan trọng mà bất cứ kế toán thương mại dịch vụ hay kế toán của các doanh nghiệp nào cũng phải nắm được. Hãy tiến hành tìm hiểu để viết báo cáo tài chính một cách chính xác nhất. Mời bạn tìm hiểu thêm những thông tin quan trọng khác trong lĩnh vực này tại website: https://faonline.vn/.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *