Chi phí quản lý doanh nghiệp gồm những gì? Quy định thế nào?

11/08/2023

23/02/2023

2490

Quản lý chi phí kinh doanh tốt sẽ giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, hợp lý hóa các khoản phát sinh không cần thiết, làm chủ tài chính của doanh nghiệp. Vậy khái niệm chi phí quản lý doanh nghiệp là gì? Công ty cần làm gì để quản lý chi phí hiệu quả? Bài viết dưới đây sẽ cung cấp những kiến thức mà các bạn đang quan tâm đến, đừng bỏ lỡ bài viết này nhé!

Khái niệm chi phí quản lý doanh nghiệp là gì?

Chi phí quản lý doanh nghiệp là một loại chi phí phát sinh trong quá trình tổ chức các hoạt động doanh nghiệp. Chi phí quản lý của doanh nghiệp liên quan đến tất cả các hoạt động kinh doanh, không tách rời cho từng hoạt động cụ thể. Đồng thời, tùy theo cách thức hoạt động của doanh nghiệp mà chi phí quản lý cũng khác nhau.

Chi phí quản lý doanh nghiệp là gì?

Chi phí quản lý doanh nghiệp là gì?

Tóm lại, chi phí doanh nghiệp là gì? Đây là một khối xây dựng quan trọng trong hệ thống chi phí của một công ty. Vì vậy, điều mà các nhà quản lý quan tâm nhất là làm cách nào để quản lý tốt nhất các khoản chi phí cho doanh nghiệp.

Chi phí quản lý doanh nghiệp gồm những gì?

Trong kế toán, chi phí quản lý doanh nghiệp sẽ bao gồm những loại chi phí như sau:

 • Chi phí quản lý nhân viên: Đây là loại chi phí mà doanh nghiệp nào cũng phải chi trả cho nhân sự để quản lý nhân viên, bao gồm: Tiền lương, tiền bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, tiền phụ cấp… của nhân viên quản lý ở các bộ phận, hoặc ban giám đốc của doanh nghiệp.

 • Chi phí vật liệu quản lý: Được coi là các khoản  chi phí phải trả cho công tác  quản lý doanh nghiệp như các công cụ, dụng cụ, văn phòng phẩm… Loại chi phí này được quy định là tài khoản 6422.

 • Chi phí đồ dùng văn phòng: Đây là loại chi phí phải trả cho các dụng cụ, đồ dùng văn phòng sẽ được quy định là tài khoản 6423.

 • Chi phí khấu hao tài sản cố định (TSCĐ): Dùng để phản ánh khấu hao các tài sản cố định thường dùng trong các văn phòng làm việc như máy móc, thiết bị quản lý, vật liệu truyền dẫn… được quy định là tài khoản 6424.

 • Thuế và các loại lệ phí khác: Đây là chi phí thuế môn bài, tiền thuê đất, các khoản lệ phí khác… được quy định là tài khoản 6425.

 • Chi phí dự phòng: Dự phòng các khoản phải thu khó đòi, dự phòng phải trả tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của công ty hạch toán qua tài khoản 6426.

 • Chi phí dịch vụ mua ngoài: Đây là khoản chi phí dùng để phục vụ các khoản dịch vụ bên ngoài nhằm phục vụ công tác quản lý doanh nghiệp, chi phí mua và sử dụng tài liệu kỹ thuật, sáng chế, thuê tài sản cố định, chi phí trả cho nhà thầu phụ… hạch toán qua tài khoản 6427.

 • Các khoản chi bằng tiền khác: Các khoản chi khác như chi hội nghị, chi phí đi lại, tàu xe…

Chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm những gì?

Chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm những gì?

Lợi ích của việc xác định chi phí quản lý doanh nghiệp là gì?

Chi phí quản lý doanh nghiệp là một trong những chi phí quan trọng khi hoạt động, vì vậy nhà quản lý cần theo dõi và nắm bắt các chi phí này một cách hiệu quả. Việc xác định rõ chi phí quản lý kinh doanh sẽ mang lại những lợi ích sau cho tổ chức:

 • Là cơ sở giúp các công ty lập dự toán hoạt động sản xuất kinh doanh, vì để lập dự toán chi phí nhân sự cần có các thông số về định mức ngày công, tính giá nguyên vật liệu cần phải có định mức nguyên vật liệu.

 • Người quản lý dễ dàng kiểm soát các hoạt động kinh doanh của tổ chức hơn, vì đây là cơ sở để đánh giá và là giá thành định mức chuẩn.

 • Giúp cung cấp thông tin cho các nhà quản lý doanh nghiệp một cách nhanh chóng để đưa ra quyết định đầu tư, đặt giá bán hoặc phân tích khả năng tạo lợi nhuận  hiệu quả hơn.

 • Tiết kiệm trong quản lý và sử dụng các nguồn lực của tổ chức.

Một số cách quản lý chi phí doanh nghiệp hiệu quả hiện nay

Tỷ lệ chi phí quản lý doanh nghiệp bao nhiêu là hợp lý?

Để tính toán tỷ suất chi phí của công ty một cách hiệu quả, chúng ta phải căn cứ vào đặc điểm của từng lĩnh vực và quy mô của công ty để đi đến một con số tỷ lệ phù hợp. Mỗi loại hình doanh nghiệp khác nhau, chúng ta sẽ có một tỷ lệ chi phí quản lý doanh nghiệp khác nhau tùy thuộc vào chu kỳ sống và vòng đời của sản phẩm mà doanh nghiệp cung cấp.

cách quản lý chi phí doanh nghiệp hiệu quả

Một số cách quản lý doanh nghiệp hiệu quả hiện nay

Theo kinh nghiệm của một số chuyên gia, tỷ lệ chi phí của công ty nên chiếm khoảng 1% đến 5% tổng thu nhập của một tổ chức. Tỷ lệ chi phí quản lý doanh nghiệp trên tổng doanh thu chỉ từ 2% trở xuống được coi là hợp lý và tối ưu.

Cách quản lý chi phí hiệu quả 

Quản lý chi phí doanh nghiệp là vô cùng quan trọng và phức tạp vì nó đòi hỏi các công ty phải biết cách nắm bắt thông tin trên sơ đồ tổ chức và chuẩn hóa toàn bộ quy trình nhằm mang lại lợi ích lớn hơn cho doanh nghiệp của bạn.

Để làm được điều này, các công ty cần tăng doanh thu tối đa và giảm chi phí tối đa. Đối với một số doanh nghiệp, chi phí phát sinh để hoạt động kinh doanh là rất lớn và để quản lý chi phí hiệu quả chúng ta cần xác định định mức chi phí quản lý doanh nghiệp.

Trong việc thiết lập các tiêu chuẩn chi phí quản lý doanh nghiệp, các nhà quản lý nên đưa ra những con số hợp lý dựa trên dữ liệu doanh thu và các chính sách phát triển từ những năm trước. Cần quy định theo từng khoản mục chi phí nhỏ và kèm theo các chỉ tiêu định lượng như chi phí quản lý cố định, quản lý khả biến, lượng hao mòn …

Khi xây dựng định mức chi phí quản lý doanh nghiệp, nếu chúng ta tiết kiệm quá mức sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của tổ chức. Từ đó, doanh thu cũng giảm theo, do đó các công ty nên cân nhắc lựa chọn cách tiêu dùng hợp lý hoặc tiết kiệm.

>>> Xem thêm: 10 lời khuyên hàng đầu để cải thiện hoạt động quản lý tài chính doanh nghiệp

Với bài viết mà chúng tôi chia sẻ, bạn sẽ nắm được khái niệm chi phí quản lý doanh nghiệp là gì cũng như các cách giúp nhà quản lý quản lý chi phí kinh doanh hiệu quả. Từ đó, có phương án áp dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty để đạt hiệu quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *