Cập nhật tài liệu hướng dẫn sử dụng cho phần mềm kế toán Fast Accounting

23/08/2023

23/08/2023

2488

Nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, giúp khách hàng dễ dàng hơn trong quá trình sử dụng FAST đã cập nhật tài liệu hướng dẫn sử dụng cho phần mềm kế toán Fast Accounting phiên bản FA11R08.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng FA11R08So với tài liệu trước đó thì tài liệu cập nhật mới khác biệt ở mức độ đầy đủ cũng như mức độ chi tiết. Đặc biệt đi sâu vào các tính huống, xử lý các nghiệp vụ kế toán thường gặp ở mỗi phân hệ của phần mềm. 

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Fast Accounting

Người sử dụng có thể truy cập tài liệu hướng dẫn sử dụng trong quá trình sử dụng thông qua bấm phím F1 hoặc xem trực tiếp tại link:

[Xem tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán Fast Accounting (FA11R08)]

Mọi ý kiến đóng góp nhằm tiếp tục hoàn thiện tài liệu đều được FAST hoan nghênh và trân trọng tiếp thu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *