Các dòng sản phẩm của FAST và hướng dẫn lựa chọn sản phẩm phù hợp

06/09/2023

23/08/2023

3047

FAST có các dòng sản phẩm khác nhau. Các dòng sản phẩm này có thể phân loại theo quy mô và yêu cầu quản trị như sau:

Sản phẩm cho các doanh nghiệp có quy mô vừa và lớn
Fast Business Online – Phần mềm quản trị toàn diện doanh nghiệp trên nền tảng Web
Fast Business – Phần mềm quản trị doanh nghiệp(ERP) cho các dpanh nghiệp lớn
Fast Financial – Phần mềm quản trị tài chính kế toán cho các doanh nghiệp vừa và lớn
Fast HRM Online – Phần mềm quản lý nhân sự – chấm công – tính lương
Fast CRM Online – Phần mềm quản trị quan hệ khách hàng
Fast DMS Online – Giải pháp quản lý hệ thống phân phối
Sản phẩm cho doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ:
Fast Accounting – Phần mềm kế toán cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ
Fast Accouting Online – Phần mềm kế toán trên nền điện toán đám mây
Liên quan đến bài toán nghiệp vụ, bài toán quản trị mà sản phẩm giải quyết thì sự khác nhau giữa các dòng sản phẩm khi giải quyết cùng một bài toán nằm ở các điểm sau:
  • Mức độ cung cấp khả năng quản trị của sản phẩm: sản phẩm dành cho doanh nghiệp có quy mô lớn hơn thì cung cấp nhiều chức năng, báo cáo quản trị hơn.
  • Khả năng xử lý số lượng giao dịch, số lượng dữ liệu lớn: sản phẩm danh cho doanh nghiệp có quy mô lớn hơn thì có khả năng xử lý đồng thời số lượng giao dịch và số lượng dữ liệu lớn mà vẫn đảm bảo về tốc độ nhập liệu và xử lý số liệu nhanh.
  • Mức độ cung cấp khả năng làm việc theo quy trình, liên kết các phòng ban: sản phẩm dành cho doanh nghiệp có quy mô lớn hơn thì sẽ cho phép người sử dụng làm việc theo quy trình, dòng chảy doanh nghiệp(workflow) giữa các phòng ban; sản phẩm dành cho doanh nghiệp có quy mô nhỏ thì hạn chế ứng dụng cho phòng ban độc lập, không kết nối dòng chảy doanh nghiệp, số liệu giữa các phòng ban.
Chi tiết về từng dòng sản phẩm, các chức năng, tính năng của sản phẩm xin xem chi tiết thông tin ở mục giới thiệu từng  dòng sản phẩm cùng trên trang web này.
Về quy mô doanh nghiệp thông thường phân loại dựa vào số lượng nhân viên và doanh thu. tuy nhiên, để thuận tiện,  ở đây quy mô của doanh nghiệp được xác định dựa vào số lượng người sẽ sử dụng phần mềm. Doanh nghiệp càng lớn thì số lượng giao dịch, nghiệp vụ kinh tế phát sinh càng nhiều và đòi hỏi càng nhiều nhân viên nghiệp vụ, cán bộ quản lý sử dụng phần mềm. Tiêu chí phân loại theo quy  mô như sau:
  • Quy mô nhỏ: có từ 1-3 người sử dụng phần mềm.
  • Quy mô vừa: có từ 4-10 người sử dụng phần mềm.
  • Quy mô lớn: có trên 10 người sử dụng.
Lưu ý là chỉ số nêu trên chỉ là tương đối.
Như vậy, doanh nghiệp dựa vào quy mô và yêu cầu của mình để lựa chọn sản phẩm cho phù hợp. Theo thời gian, tuỳ theo quy mô phát triển và mở rộng, cũng như yêu cầu quản trị mà cí thể nâng cấp lên sản phẩm cao cấp hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *