Công ty TNHH iMarket Việt Nam

08/09/2023

08/09/2023

2343

Dịch vụ chăm sóc sau bán hàng khá tốt. Phần mềm đáp ứng hầu hết các nghiệp vụ kế toán của công ty, cập nhật các tính năng mới hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp.