Giải thưởng 2

19/07/2023

07/12/2022

2287

Năm 2012, Fast Business được trao CUP CNTT-TT Tp.HCM và bằng khen cho đơn vị có sản phẩm và giải pháp phần mềm tiêu biểu.