Đăng ký mua sản phẩm và dịch vụ
Dòng sản phẩm *Kỳ thanh toán *
Số bản cần mua *
Số người sử dụng *
DỊCH VỤ GIA TĂNG
Tích hợp hóa đơn điện tử
Thiết kế hóa đơn tự in
Hóa đơn đặt in
Đăng ký đào tạo

Năm bắt đầu nhập liệu
Mẫu quyết định số
Thông tin thanh toán
Vui lòng điền đầy đủ thông tin và chọn dòng sản phẩm phù hợp!
Thông tin đơn vị đặt hàng
Tên công ty(*)
English Name
Địa chỉ(*)
Tỉnh/Thành phố Mã số thuế(*)
Điện thoại(*) Fax
Email công ty(*) Website
Người đại diện
Người liên hệ(*)
Email
Mã khuyến mại (nếu có)
 

BẢNG GIÁ

Đơn vị tính: đồng/user

Tên sản phẩm6 tháng12 tháng02 năm03 năm
FAO - Dịch vụ, Thương mại950.0001.600.0003.000.0004.400.000
FAO - Dịch vụ, Thương mại kèm hóa đơn điện tử1.450.0002.600.0004.800.0007.000.000
FAO - Xây dựng, xây lắp và sản xuất1.050.0001.800.0003.400.0005.000.000

FAO - Xây dựng, xây lắp và Sản xuất kèm hóa

đơn điện tử

1.550.0002.800.0005.200.0007.600.000