Sản phẩm

Sản phẩm phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các công ty làm dịch vụ kế toán. Sản phẩm đã được cập nhật thông tư 156/2013/TT-BTC.

Bảng giá

Fast Accounting Online cung cấp giải pháp quản lý kế toán một cách nhanh chóng, an toàn, tiện lợi với chi phí thấp và kỳ thanh toán linh hoạt.

Tin tức
Hỗ trợ kết xuất ra HTKK và theo TT 200

3 lý do vì sao nên chọn Fast Accounting Online

  • Làm việc mọi lúc, mọi nơi, từ mọi thiết bị
  • Nhanh chóng đưa phần mềm vào sử dụng
  • Chi phí ban đầu cũng như tổng chi phí sở hữu (TCO) thấp
Đặt mua ngay hôm nay để tận hưởng công nghệ điện toán đám mây trong tầm tay!

HỖ TRỢ KẾT XUẤT RA HTKK VÀ THEO TT 200

Bước 1 - Kết xuất mẫu báo cáo từ FAO theo dạng Excel

Để chuyển các báo cáo vào HTKK, người dùng cần lấy file ra dưới dạng Excel. Hướng dẫn dưới đây được viết khi sử dụng FAO với trình duyệt FireFox. Với các trình duyệt khác (hoặc máy trạm có cài sẵn các ứng dụng tải dữ liệu) có thể sẽ khác đôi chút nhưng cũng tương tự về lập luận.

Người dùng có thể lưu tập tin excel hoặc mở tệp để kiểm tra trước rồi lưu sau.

 

 

Sau khi tải tập tin báo cáo, để biết chính xác thư mục lưu tập tin, nhấn vào biểu tượng của trình duyệt Firefox như hình sau:

Trình duyệt Firefox sẽ mở màn hình như sau:

Nhấn tiếp vào biểu tượng “Open Containing Folder”

Người dùng cần biết chính xác đường dẫn này để thực hiện tiếp bước sau.

Bước 2 - Sử dụng công cụ hỗ trợ kết xuất

Công cụ hỗ trợ kết xuất :

Dành cho HTKK 3.1.7 trở về trước: HTKKConverter.zip

Dành cho HTKK 3.2.0: HTKKConverter_TT156.zip

Dành cho HTKK 3.3.0: HTKKConverter_TT119.zip

Dành cho HTKK 3.3.7: HTKKConverter_TT200.zip
Dành cho HTKK phiên bản 3.4.0 về sau: HTKKConverter_TT92.zip
 

Lưu ý :

Sau khi tải công cụ hỗ trợ kết xuất thành công, người dùng giải nén tập tin tải về sẽ có tệp chương trình HTKKConverter.exe. Màn hình công cụ hỗ trợ kết xuất như sau:

  • Khai báo đường dẫn HTKK

Đường dẫn HTKK là đường dẫn đến thư mục [datafiles\mã số thuế] trong thư mục cài đặt chương trình HTKK, thông thường, nếu không có lựa chọn khác, mặc định của đường dẫn là C:\Program Files\HTKK300\DataFiles\.

Tùy thuộc vào số lượng mã số thuế khai báo trong HTKK, trong thư mục DataFiles sẽ có tương ứng các thư mục với tên là mã số thuế đã khai báo.

Ví dụ: C:\Program Files\HTKK300\DataFiles\0100727825001

Để chọn đường dẫn, nhấn vào biểu tượng  để chỉ tới thư mục (mã số thuế đơn vị) cần kết xuất.

  • Khai báo đường dẫn tệp Excel

Đường dẫn tệp Excel là đường dẫn đến thư mục đã tải mẫu Excel từ FAO về máy trạm (được đề cấp trong hướng dẫn bước 1).

Để chọn tệp, nhấn vào biểu tượng  để chỉ tới thư mục chứa mẫu Excel.

Thưc hiện chọn tương tự với các mẫu báo cáo còn lại. Chương trình cho phép kết xuất nhiều tệp excel trong một lần kết xuất.

Bước 3 - Kết xuất

Sau khi hoàn tất khai báo đường dẫn, nhấn “Kết xuất”. Chương trình sẽ chuyển dữ liệu vào HTKK. Người dùng có thể mở HTKK với mã số thuế vừa kết xuất để kiểm tra số liệu kê khai.