Sản phẩm

Sản phẩm phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các công ty làm dịch vụ kế toán. Sản phẩm đã được cập nhật thông tư 156/2013/TT-BTC.

Bảng giá

Fast Accounting Online cung cấp giải pháp quản lý kế toán một cách nhanh chóng, an toàn, tiện lợi với chi phí thấp và kỳ thanh toán linh hoạt.

Danh sách khách hàng

Danh sách khách hàng đang sử dụng Fast Accounting Online

Tin tức
Fast Accounting Online

3 lý do vì sao nên chọn Fast Accounting Online

 • Làm việc mọi lúc, mọi nơi, từ mọi thiết bị
 • Nhanh chóng đưa phần mềm vào sử dụng
 • Chi phí ban đầu cũng như tổng chi phí sở hữu (TCO) thấp
Đặt mua ngay hôm nay để tận hưởng công nghệ điện toán đám mây trong tầm tay!

 

01/03/2015

Sửa lỗi:

 • Sửa lỗi liên quan đến danh mục mã ngoại tệ 
 • Sửa lỗi chức năng đánh lại số chứng từ
 • Sửa lỗi khoá số liệu theo chứng từ
 • Sửa lỗi chức năng đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối kì theo TT179/2012
 • Sửa lỗi trên một số mẫu Excel, bảng cân đối phát sinh các tiểu khoản, phiếu chi khi chọn giao diện tiếng anh 
 • Sửa lỗi khi in sổ quỹ theo từng ngày
 • Sửa lỗi trên bảng kê tính lãi chi tiết theo khế ước
 • Tối ưu tốc độ lên báo cáo chi tiết tình hình tiền vay
 • Điều chỉnh thông tin import từ excel của hoá đơn dịch vụ 
 • Sửa lỗi hoá đơn điều chỉnh giá hàng bán trong trường tiền ngoại tệ
 • Sửa lỗi bảng kê hoá đơn bán hàng dịch vụ khi lọc có điều kiện mã bộ phận
 • Điều chỉnh lỗi hoá đơn mua hàng nhập khẩu khi giá trị cao hơn 1 tỷ
 • Sửa lỗi phiếu nhập chi phí mua hàng ở trường thanh toán
 • Sửa lỗi trên tab chi phí khi phân bổ
 • Sửa lỗi khi lưu chứng từ trên phiếu nhập điều chỉnh giá hàng mua
 • Sửa lỗi báo cáo tổng hợp chi phí trong kì theo đơn vị , theo nhóm và xuất excel
 • Sửa lỗi công thức tính hệ số phân bổ theo định mức NVL: 

     Tính theo công thức mới: 

“Số lượng sản phẩm sản xuất ” x [“Số lượng NVL tiêu hao ” + “Số lượng NVL tiêu hao x “Tỷ lệ hao hụt” / 100”]

 • Sửa lỗi trong danh mục TSCĐ, CCDC khi nhập liệu quá giới hạn tại trường ngày.
 • Sửa lỗi mẫu in PDF sai số hiệu TSCĐ, sai tên "bộ phận quản lý,sử dụng"
 • Sửa lỗi khai báo tạm dừng khấu hao TSCĐ theo thời gian 
 • Sửa lại chức năng tính khấu hao

Bổ sung: 

 • Bổ sung chức năng khoá nhanh sổ chứng từ
 • Bổ sung phân quyền cho user sửa xoá trê chứng từ
 • Bổ sung danh mục khế  ước thêm option " kiểu lãi suất đi vay, cho vay "  và bổ sung tab " thông tin thanh toán"
 • Bổ sung kiểm tra trùng mã số thuế trên danh mục khách hàng
 • Bổ sung trường cập nhập: " Diễn giải chứng từ kèm theo" để in phiếu nhập kho và xuất kho
 • Tạo mới chức năng " Bảng cân đối phát sinh của vụ việc lên nhiều tài khoản"
 • Cập nhập một số trường trong danh mục TSCĐ
 • Bổ sung phím tắt cho một số màn hình có các tab. Tương ứng với các tab 1,2,3 là các phím tắt  1,2,3

01.02.2015

 • Fast Accounting Online đã sẵn sàng cho thông tư 200/2014/TT- BTC thay thế cho quyết định 15/2006/QĐ-BTC. 

17.1.2015:

 • Nâng cấp sản phẩm phù hợp với ứng dụng HTKK lên phiên bản 3.3.0: Công ty FAST đã hoàn thiện và cập nhật các mẫu biểu, tờ khai, bảng kê… cho tất cả các phiên bản phần mềm kế toán nói chung, Fast Accounting Online nói rêng có thể kết xuất vào HTKK 3.3.0

08.09.2014:

Sửa lỗi:

 • Lỗi cập nhật số lượng dở dang cuối kỳ, khi tính giá thành (số lượng sản phẩm sản xuất trong kỳ) sẽ xóa hết các phần đã nhập.
 • Màn hình lọc phiếu xuất kho, khi tìm kiếm trường tài khoản có thì không hiển thị được tên tài khoản.
 • Bảng cân đối phát sinh công nợ của một tài khoản và Sổ chi tiết công nợ của nhiều nhà cung cấp: lỗi khi xem chi tiết, báo không có quyền truy cập.
 • Lỗi sổ tổng hợp chữ T của 1 tài khoản: không có phát sinh không xem được dư cuối trên mẫu in.
 • Lỗi tràn trường lý do trên phiếu chi/thu in nhiều mẫu chuẩn.
 • Sửa lỗi danh mục không kiểm tra lồng khi sửa: danh mục vụ việc, cập nhật tài sản, cập nhật công cụ.
 • Tính số liệu kỳ bị sai trong trường hợp ngày bắt đầu nhập liệu lớn hơn ngày giới hạn (ví dụ ngày bắt đầu nhập liệu = 01/01/2013 nhưng các bảng kỳ được tạo từ năm 2012).
 • Tính giá thành: lỗi do lấy tên bảng từ danh mục chứng từ, trường mã phiếu đặc biệt phát sinh, mã chứng từ đặc biệt phát sinh.
 • Một số chứng từ tiền hạch toán khi chuyển Kế Toán Tổng Hợp, xem báo cáo công nợ hóa đơn vẫn thấy giá trị như trên.
+ Hóa đơn mua hàng trong nước.
+ Hóa đơn mua hàng nhập khẩu.
+ Phiếu nhập chi phí mua hàng.
+ Hóa đơn nhập mua xuất thẳng.
 • Bảng tìm hiếm thiếu dữ liệu nên điều kiện lọc báo cáo bảng kê danh sách các khế ước không hiện được tên trạng thái.
 • Phiếu xuất kho: phần chữ ký cho mẫu in phiếu xuất kho: mẫu pdf là THỦ KHO, mẫu excel là THỦ QUỸ => Sửa lại dùng THỦ KHO.


Bổ sung:

 • Bổ sung điều kiện lọc trên các báo cáo nhập kho, xuất kho, mua hàng, bán hàng: thêm tab giao dịch trên điều kiện lọc báo cáo;
 • Bổ sung xuất excel đúng mẫu cho 39 báo cáo.

 

05.08.2014:

 • Nhập từ file excel cho các chứng từ:

+ Phiếu nhập kho;
+ Phiếu xuất kho;
+ Phiếu xuất điều chuyển;
+ Bút toán điều chỉnh giảm công nợ (phải thu)
+ Bút toán điều chỉnh giảm công nợ (phải trả)

 

25.07.2014:

 • Cập nhật tiện ích: mẫu cập nhật chứng từ, "kích 2 lần" trên thanh tiêu đề mẫu sẽ phóng to màn hình.
 • Xử lý lỗi khi nhấn lưu nhiều lần liên tục (nhấn nhanh) thì chương trình sẽ lưu nhiều lần. 
 • Nhập từ file excel cho các chứng từ: phiếu thu, phiếu chi, giấy báo nợ, giấy báo có. Lưu ý:

         + Chỉ hỗ trợ nhập cho loại chứng từ 2, 3, 9.
         + Chỉ hỗ trợ nhập cho chứng từ theo đồng tiền hạch toán.

 

08.07.2014:

 • Xuất điều chuyển 2 bước (bổ sung chứng từ nhập điều chuyển).

          Lưu ý: Chỉ có trên các phiên bản:

          + Sản xuất
          + Thương mại
          + Xây lắp

 • Hóa đơn mua hàng nhập khẩu: khi xóa dòng chi tiết làm sai thuế GTGT

20.06.2014:

 • Bổ sung tính năng nhập từ excel cho các mẫu:

          + Phiếu kế toán;
          + Chứng từ phải thu khác, chứng từ bù trừ công nợ;
          + Chứng từ phải trả khác, chứng từ bù trừ công nợ.

09.06.2014:

 • Phiếu nhập chi phí mua hàng: Cho phép phân bổ cho nhiều hóa đơn.
 • Xuất excel đúng mẫu cho 100 báo cáo.
 • Bảng giá trung bình tháng cho vật tư không có phát sinh
 • Tính giá trung bình, lỗi xuất đích danh…
 • Tính giá theo quý
 • Danh mục quyển chứng từ: khi sửa/xóa sẽ kiểm tra phát sinh ở "khai báo sử dụng quyển chứng từ". Người dùng sẽ không xoá được quyển chứng từ đã dùng.
 • Sửa lỗi chính tả trên báo cáo sổ đối chiếu công nợ của một khách hàng (phải thu)
 • Lỗi khi tính tỷ giá ghi sổ.
 • Sửa lỗi làm tròn số lẻ.
 • Kiểm tra trùng số hóa đơn thuế.
 • Bổ sung thêm 2 báo cáo   

          + Bảng kê chứng từ theo khách hàng, vụ việc, tiểu khoản, tài khoản đối ứng

          + Tổng hợp phát sinh theo khách hàng, vụ việc, tiểu khoản, tài khoản đối ứng

 • Sửa lỗi báo cáo bán hàng chi tiết theo mặt hàng khi điều kiện lọc có n​hập tài khoản vật tư và tài khoản doanh thu.
 • Tổng hợp các lỗi trình bày và lỗi tiếng Anh.

20.05.2014:

 •  Cập nhật thêm tính năng In nhiều chứng từ:

          + Hóa đơn bán hang

          + Phiếu thu tiền mặt

          + Phiếu chi tiền mặt

          + Phiếu nhập kho

          + Phiếu xuất kho

           - Lưu ý:

          + Trên phiên bản dịch vụ không có phiếu nhập kho, phiếu xuất kho.

          + Phiếu thu/chi/nhập/xuất đã thực hiện đúng cho mẫu in theo QĐ15/QĐ48.

 • Bổ sung tính năng nhập excel cho chứng từ

          + Hóa đơn mua hàng trong nước

          + Hóa đơn mua hàng nhập khẩu

17.05.2014: 

 • Bổ sung tham số tùy chọn cho phân hệ "Kế toán": "Kiểm tra thuế trên bảng kê và ghi sổ", giá trị ngầm định là không kiểm tra.
 • Bổ sung kiểm tra trên các chứng từ: phiếu kế toán; chứng từ phải thu khác, chứng từ bù trừ công nợ trên phân hệ "bán hàng", "mua hàng".

18.04.2014:

 • Thêm tab "Thông tin xuất khẩu" cho hóa đơn bán hàng và hóa đơn dịch vụ. Lưu ý:
 • Bảng cân đối phát sinh các tài khoản: cho phép bù trừ số dư.

14.04.2014:

 • Bổ sung tùy chọn đăng thuế đầu vào/ra cho phiếu nhập hàng bán trả lại; Dịch vụ trả lại; Xuất trả nhà cung cấp.
 • Báo cáo tương ứng:
 • Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào;
 • Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào dành cho dự án đầu tư;
 • Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra

10.04.2014:

 • Cập nhật đến Service Pack 10.

17.03.2014:

 • Cập nhật đến Service Pack 9.

24.02.2014: Bổ sung cập nhật kết xuất HTKK thuế

Bổ sung danh mục "Mã loại hóa đơn": danh mục ẩn, gồm 15 mã hóa đơn của TCT.

 • Danh mục "Khai báo ký hiệu mẫu số hóa đơn": cho phép khai báo "Mã loại hóa đơn".
 • Báo cáo bảng kê thuế đầu vào, đầu ra: cho phép kết xuất excel thêm cột "Mã loại hóa đơn" sang HTKK thuế; Lưu ý nếu chưa khai báo thì chương trình chỉ hỗ trợ một số mã bằng cách lấy 6 ký tự đầu hoặc 3 ký tự đầu làm "Mã loại hóa đơn".
 • Công cụ kết xuất HTKK thuế 3.2.0 được cập nhật tại: http://faonline.vn/ha-tro-ket-xuat-ra-htkk-3-2-0-tt156

 

17.01.2014: Bổ sung tính năng nhập số liệu từ excel

Cập nhật TT156 (phần báo cáo, đầu vào bổ sung)

o    Cập nhật lỗi kiểm tra quyền đơn vị cơ sở theo mã kho trong chức năng vào 
tồn kho đầu kỳ

o    Thêm mới chức năng nhập excel tồn kho nhập trước xuất trước

o    Thêm mới chức năng nhậpt excel Giấy báo có

o    Thêm mới chức năng nhập excel Giấy báo nợ

o    Thêm mới chức năng nhập excel Phiếu thu tiền mặt

o    Thêm mới chức năng nhập excel Phiếu chi tiền mặt

14.01.2014:

 • Sửa lỗi phân quyền cho đầu kỳ tài khoản.
 • Sửa lỗi nhập số dư đầu kỳ khách hàng.

13.01.2014:

 • Khách hàng FAO sử dụng QĐ48: Báo cáo "sổ cái của một tài khoản" in mẫu pdf bị lỗi.

09.01.2014:

 • Bổ sung tính năng nhập số liệu từ excel
 • Nhập danh mục khách hàng, danh mục hàng hóa vật tư
 • Nhập số dư đầu kỳ

31.12.2013:

 • Cập nhật TT156
 • Nhập từ excel cho các chức năng: danh mục khách hàng, danh mục vật tư, phiếu kế toán, phiếu xuất kho, phiếu nhập kho, chứng từ bù trừ công nợ (phải thu/phải trả).

18.11.2013: 

 • Chỉnh sửa lỗi mẫu in:

+ Chỉnh sửa lỗi đọc tiền trên các chứng từ bị dính chữ

+ Sai sắp xếp trên phiếu thanh toán tạm ứng.

+ Mẫu in 2 liên phiếu thu/chi bị sang trang.

16.11.2013: 

 • Kết xuất khi lọc dữ liệu với một số ký tự Unicode.
 • Cho chọn cả trường số khi hợp lệ trên nhập liệu ... (Lưu ý trên trình duyệt Opera chưa hỗ trợ)
 • Sửa lỗi lọc dữ liệu sau khi nhấn làm mới

11.11.2013:

 • Cập nhật mẫu in sổ nhật ký chung, đối với các chứng từ có nhiều mã khách sẽ không lấy mã khách đại diện.

06.11.2013:

 • Cập nhật mẫu phiếu chi 2 liên: danh sách tài khoản nợ và có.
 • Cập nhật cột số dư mẫu in sổ quỹ theo từng ngày, cột số dư lên sai số liệu

30.10.2013:

 • Cập nhật sửa lỗi phần tính tỷ giá ghi sổ.

05.10.2013:

 • Cập nhật tăng tốc độ khi in (xuất file pdf)

24.09.2013:

 • Cập nhật mẫu dựng sẵn cho các báo cáo kết xuất HTKK thuế: hỗ trợ HTKK 3.1.7 và báo thuế theo quý.

13.09.2013:

 •  Cập nhật Thuyết minh BCTC theo QĐ 48.
 • Mẫu bằng excel 5 báo cáo: Bảng Cân đối phát sinh tài khoản, Sổ cái, Sổ chi tiết, Sổ chi tiết công nợ, Thẻ kho/Sổ chi tiết vật tư
 • Tăng trường địa chỉ lên 128 ký tự.
 • Cho phép chuyển đổi các phiên bản (TM, DV, XL)

06.09.2013:

 • Cho phép tải lên, tải xuống mẫu dựng sẵn excel của Thuyết minh báo cáo tài chính

23.08.2013:

 • Báo cáo KQSXKD, Lưu chuyển trực tiếp/gián tiếp: cho phép để từ ngày - đến ngày trên mẫu in => Khi nhập đk lọc đúng quý/năm sẽ lên tiêu đề quý/năm, ngược lại thì để từ ngày/đến ngày.

31.07.2013:

 • Lỗi khi tính tỷ giá ghi sổ

28.06.2013:

 • Sửa lỗi của báo cáo chi tiết tình hình tăng giảm CCDC không lọc được theo nhóm.

26.06.2013:

 • Sửa lỗi các báo cáo tạo từ tính năng tạo mẫu báo cáo không lấy các thông tin khai báo mới.
 • Cập nhật HDSD cho các phiên bản.

25.06.2013:

 • Bổ sung tính năng chuyển đổi sử dụng các mẫu in theo QĐ48 (khai báo khi thiết lập ban đầu);