Sản phẩm

Sản phẩm phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các công ty làm dịch vụ kế toán. Sản phẩm đã được cập nhật thông tư 156/2013/TT-BTC.

Bảng giá

Fast Accounting Online cung cấp giải pháp quản lý kế toán một cách nhanh chóng, an toàn, tiện lợi với chi phí thấp và kỳ thanh toán linh hoạt.

Tin tức
Fast Accounting Online

3 lý do vì sao nên chọn Fast Accounting Online

 • Làm việc mọi lúc, mọi nơi, từ mọi thiết bị
 • Nhanh chóng đưa phần mềm vào sử dụng
 • Chi phí ban đầu cũng như tổng chi phí sở hữu (TCO) thấp
Đặt mua ngay hôm nay để tận hưởng công nghệ điện toán đám mây trong tầm tay!

25/05/2016

Bổ sung các chức năng mới:

 • Phân hệ hệ thống:
  • Kiểm tra số liệu giữa sổ tài khoản và sổ kho
  • Kiểm tra số liệu giữa sổ tài khoản và sổ thuế
  • Kiểm tra nhập liệu trên sổ tài khoản và sổ kho
  • Kiểm tra số dư tài khoản
  • Kiểm tra khai báo mẫu bảng cân đối kế toán.
 • Phân hệ tiền
 • In nhiều chứng từ - Giấy báo có
 • In nhiều chứng từ - Giấy báo nợ.

Các mục bổ sung, chỉnh sửa, tối ưu:

 • Tồn kho tức thời
   
  • Thêm tham số để tùy chọn: Xử lý khi xuất hàng hóa, vật tư làm cho số lượng tồn kho bị âm (Không xử lý / Cảnh báo / Không cho lưu). Bổ sung cho các chức năng:
   • Phiếu xuất bán (không xử lý cho loại 2)
   • Hóa đơn bán hàng
   • Phiếu xuất kho.
 • Thêm tiện ích gán giá trị mặc định cho tài khoản theo tài khoản ngầm định của mã khách hàng cho các chức năng:
  • Giấy báo nợ
  • Giấy báo có
  • Phiếu chi tiền
  • Phiếu thu tiền
  • Bút toán điều chỉnh giảm công nợ (Phải thu/phải trả).
 • Cho phép thanh toán chéo giữa 2 đồng tiền ngoại tệ khác nhau ở các phiếu:
  • Giấy báo nợ
  • Giấy báo có
  • Phiếu chi tiền
  • Phiếu thu tiền
  • Bút toán điều chỉnh giảm công nợ (Phải thu/phải trả).

 

 • Import chứng từ với trạng thái <> 0 cho các màn hình:
  • Hóa đơn bán hàng
  • Phiếu nhập kho
  • Phiếu xuất kho
  • Phiếu xuất điều chuyển
  • Giấy báo có
  • Giấy báo nợ
  • Phiếu thu tiền mặt
  • Phiếu chi tiền mặt
  • Phiếu kế toán tổng hợp
  • Chứng từ phải thu khác, chứng từ bù trừ công nợ
  • Chứng từ phải trả khác, chứng từ bù trừ công nợ
  • Hóa đơn dịch vụ
  • Bút toán điều chỉnh giảm công nợ
  • Bút toán điều chỉnh giảm công nợ.
 • Optimize tốc độ:
   
  • Tính giá trung bình: Giá chung và giá riêng, bao gồm cả điều chuyển và không điều chuyển lòng vòng…
  • Tính giá trung bình di động.
  • Tính giá nhập trước xuất trước.
  • Khi Import: Optimize đoạn insert vào bảng ixx$ cho chức năng:
   • Hóa đơn bán hàng
   • Hóa đơn dịch vụ
   • Định mức nguyên vật liệu
   • Tài sản cố định
   • Công cụ dụng cụ
   • Giấy báo có
   • Giấy báo nợ
   • Phiếu thu tiền mặt
   • Phiếu chi tiền mặt
   • Bút toán điều chỉnh giảm công nợ (phải thu)
   • Bút toán điều chỉnh giảm công nợ (phải trả)
   • Phiếu kế toán tổng hợp
   • Phiếu nhập kho
   • Phiếu xuất kho
   • Phiếu xuất điều chuyển
   • Chứng từ phải trả khác, chứng từ bù trừ công nợ (phải thu)
   • Chứng từ phải thu khác, chứng từ bù trừ công nợ (phải trả).
 • Sổ quỹ (in từng ngày).
 • Thẻ kho/Sổ chi tiết vật tư.
 • Thẻ kho/Sổ chi tiết vật tư (lên cho nhiều vật tư).
 • Các xử lý khác:…
 • Khác
  • Khai báo nhóm sử dụng và phân quyền truy nhập: Tăng khả năng tránh tràn chuỗi khi phân quyền nhiều.
  • Phiếu nhập hàng bán trả lại: bổ sung phần chiết khấu trong chi tiết.
  • Khai báo người sử dụng: cho chỉnh sửa 2 trường điện thoại và email.
  • In nhiều chứng từ - Phiếu chi tiền mặt: Bổ sung mẫu in Chứng từ hạch toán.
  • In nhiều chứng từ - Phiếu thu tiền mặt: Bổ sung mẫu in Chứng từ hạch toán.
  • Thư viện xuất mẫu in: In pdf, xlsx không cần phải nén.
  • Cập nhật liên quan đến số chứng từ, quyển chứng từ: Thêm bảng voucher để xác định chứng từ nào post bảng nào.
  • Hướng dẫn sử dụng: thêm tiếng Anh.
 • Sửa lỗi
   
  • Báo cáo tồn kho theo tuổi: Báo cáo không lọc được theo đơn vị cơ sở. (Tương tự cho bảng chứng minh tỷ giá ghi sổ trung bình tháng).
  • Giấy báo có, Phải thu / Bút toán điều chỉnh giảm công nợ, Phiếu thu tiền mặt: Lỗi format sai trường tỷ giá.
  • Báo cáo tổng hợp tình hình tăng giảm TSCĐ: Lọc số liệu từ kỳ 01/2016 - 12/2016 thì văng lỗi.
  • Bảng tổng hợp trích khấu hao TSCĐ: lọc kỳ không có dữ liệu thì văng lỗi.
  • Tính giá trung bình: Lỗi phiếu nhập điều chuyển không áp giá chênh lệch.
  • Tính giá trung bình: Lỗi định khoản sai ở trường hợp đặc biệt
  • Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh cho nhiều kỳ: Lỗi mẫu in PDF và Excel lên số liệu sai cột so với màn hình Browse.
  • Lỗi lên cả những vật tư không theo dõi tồn kho: sửa tương tự cho:
   • Báo cáo tồn theo kho
   • Báo cáo TH NXT theo vị trí
   • Báo cáo tồn kho theo thời gian
   • Báo cáo tồn kho theo thời gian, lô
   • Báo cáo tồn kho vật tư chậm luân chuyển.

 

 • Sửa lỗi cho báo cáo dòng tiền theo phương pháp trực tiếp trong khai báo lấy số liệu.
 • Hóa đơn bán hàng (Tương tự sửa cho Hoá đơn dịch vụ):
 • Sửa lỗi mẫu in Excel Hoá đơn bán khác với mẫu PDF
 • Sửa lỗi các mẫu in excel khi xem bản tiếng anh
 • Sửa lỗi In nhiều trang, trang sau mất các header.

 

 • Sửa lỗi tỷ giá ghi sổ: lỗi tài khoản tiền đang tính tỷ giá sai khi có phiếu chi loại 1 không check đích danh.
 • Sửa lỗi tính lại tồn kho tức thời.
 • Sửa lỗi file excel trường ông/bà bị thiếu tên công ty khi xuất phiếu thu/chi.
 • Sửa lỗi layout mẫu in thực hiện đầu tư theo dự án, công trình, hạng mục công trình
 • Sửa lỗi hóa đơn điều chỉnh giá hàng bán khi không điều chỉnh tiền hàng mà chỉ điều chỉnh tiền thuế.
 • Sửa lỗi sổ chi tiết công nợ (lên cho tất cả các khách hàng) khi xem thì khách không có đầu kỳ, ps , dư cuối kỳ cũng lên báo cáo.
 • Sửa lỗi khi lọc thẻ kho cho nhiều vật tư, có nhập tk vật tư.
 • Sửa lỗi phiếu nhập hàng bán trả lại không cộng được thêm tiền hàng của những dòng mới.
 • Phiếu thu tiền mặt: Lỗi sai chữ tiếng Anh: Orginal voucher(s) --> Original voucher(s).
 • Tạo phiếu thu tự động: Lỗi trên các bản FAO (do thiếu trường).
 • Danh mục thanh toán: Sửa lỗi layout…
 • Lỗi khi chuyển các giao dịch vào sổ cái
 • Sửa lỗi thư viện xuất mẫu in
 • Sửa lỗi bảng cân đối kế toán lấy sai số dư đầu năm cho trường hợp khác năm tài chính.

13/04/2016

 • Update lỗi áp giá sai (lệch) cho phiếu xuất điều chuyển.
 • Update lỗi quan trọng liên quan đến chạy thiếu script update.
 • Update lỗi quan trọng liên quan đến FileGroup.
 • Update HTKK3.3.7
 • Bổ sung chức năng tạo phiếu thu từ hóa đơn.
 • Update lỗi trùng stt_rec khi nhập liệu đồng thời trên nhiều đơn vị.
 • Update lỗi định khoản sai phiếu nhập điều chuyển và lỗi áp giá NTXT trên sổ cái.
 • Bổ sung tính năng in hóa đơn bán hàng kèm bảng kê.

29/02/2016

 • Tối ưu tốc độ xử lý/tính toán ở nhiều chức năng…
 • Bổ sung in nhiều chứng từ một lúc cho một số mẫu.
 • Thêm kiểm tra ngày giới hạn quyển chứng từ, gợi ý số chứng từ tiếp theo khi trùng số chứng từ.
 • Bổ sung cho phép khai báo nhiều cặp định khoản để tính hệ số phân bổ.
 • Thêm mới Bút toán phân bổ định kỳ.
 • Thêm mới Khai báo các bút toán phân bổ định kỳ.
 • Thêm mới Tính tỷ giá theo phương pháp trung bình di động.
 • Thêm mới Bảng tỷ giá ghi sổ trung bình di động theo ngày.
 • Thêm mới Bảng kê chứng từ áp tỷ giá ghi sổ trung bình di động theo ngày.
 • Thêm mới Bảng chứng minh tỷ giá ghi sổ trung bình di động theo ngày.
 • Thêm mới Vào chứng từ thanh toán đầu kỳ cho các hóa đơn (bán hàng).
 • Thêm mới Vào chứng từ thanh toán đầu kỳ cho các hóa đơn (mua hàng).
 • Thêm loại chứng từ = 7 cho phép xuất kho số lượng = 0 đối với loại này.
 • Thêm điều kiện lọc Mã kho cho chức năng Tính chi phí dở dang cuối kỳ nguyên vật liệu: Nếu giá chung: ẩn chọn kho; ngược lại cho hiện

01/03/2015

Sửa lỗi:

 • Sửa lỗi liên quan đến danh mục mã ngoại tệ 
 • Sửa lỗi chức năng đánh lại số chứng từ
 • Sửa lỗi khoá số liệu theo chứng từ
 • Sửa lỗi chức năng đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối kì theo TT179/2012
 • Sửa lỗi trên một số mẫu Excel, bảng cân đối phát sinh các tiểu khoản, phiếu chi khi chọn giao diện tiếng anh 
 • Sửa lỗi khi in sổ quỹ theo từng ngày
 • Sửa lỗi trên bảng kê tính lãi chi tiết theo khế ước
 • Tối ưu tốc độ lên báo cáo chi tiết tình hình tiền vay
 • Điều chỉnh thông tin import từ excel của hoá đơn dịch vụ 
 • Sửa lỗi hoá đơn điều chỉnh giá hàng bán trong trường tiền ngoại tệ
 • Sửa lỗi bảng kê hoá đơn bán hàng dịch vụ khi lọc có điều kiện mã bộ phận
 • Điều chỉnh lỗi hoá đơn mua hàng nhập khẩu khi giá trị cao hơn 1 tỷ
 • Sửa lỗi phiếu nhập chi phí mua hàng ở trường thanh toán
 • Sửa lỗi trên tab chi phí khi phân bổ
 • Sửa lỗi khi lưu chứng từ trên phiếu nhập điều chỉnh giá hàng mua
 • Sửa lỗi báo cáo tổng hợp chi phí trong kì theo đơn vị , theo nhóm và xuất excel
 • Sửa lỗi công thức tính hệ số phân bổ theo định mức NVL: 

     Tính theo công thức mới: 

“Số lượng sản phẩm sản xuất ” x [“Số lượng NVL tiêu hao ” + “Số lượng NVL tiêu hao x “Tỷ lệ hao hụt” / 100”]

 • Sửa lỗi trong danh mục TSCĐ, CCDC khi nhập liệu quá giới hạn tại trường ngày.
 • Sửa lỗi mẫu in PDF sai số hiệu TSCĐ, sai tên "bộ phận quản lý,sử dụng"
 • Sửa lỗi khai báo tạm dừng khấu hao TSCĐ theo thời gian 
 • Sửa lại chức năng tính khấu hao

Bổ sung: 

 • Bổ sung chức năng khoá nhanh sổ chứng từ
 • Bổ sung phân quyền cho user sửa xoá trê chứng từ
 • Bổ sung danh mục khế  ước thêm option " kiểu lãi suất đi vay, cho vay "  và bổ sung tab " thông tin thanh toán"
 • Bổ sung kiểm tra trùng mã số thuế trên danh mục khách hàng
 • Bổ sung trường cập nhập: " Diễn giải chứng từ kèm theo" để in phiếu nhập kho và xuất kho
 • Tạo mới chức năng " Bảng cân đối phát sinh của vụ việc lên nhiều tài khoản"
 • Cập nhập một số trường trong danh mục TSCĐ
 • Bổ sung phím tắt cho một số màn hình có các tab. Tương ứng với các tab 1,2,3 là các phím tắt  1,2,3

01.02.2015

 • Fast Accounting Online đã sẵn sàng cho thông tư 200/2014/TT- BTC thay thế cho quyết định 15/2006/QĐ-BTC. 

17.1.2015:

 • Nâng cấp sản phẩm phù hợp với ứng dụng HTKK lên phiên bản 3.3.0: Công ty FAST đã hoàn thiện và cập nhật các mẫu biểu, tờ khai, bảng kê… cho tất cả các phiên bản phần mềm kế toán nói chung, Fast Accounting Online nói rêng có thể kết xuất vào HTKK 3.3.0

08.09.2014:

Sửa lỗi:

 • Lỗi cập nhật số lượng dở dang cuối kỳ, khi tính giá thành (số lượng sản phẩm sản xuất trong kỳ) sẽ xóa hết các phần đã nhập.
 • Màn hình lọc phiếu xuất kho, khi tìm kiếm trường tài khoản có thì không hiển thị được tên tài khoản.
 • Bảng cân đối phát sinh công nợ của một tài khoản và Sổ chi tiết công nợ của nhiều nhà cung cấp: lỗi khi xem chi tiết, báo không có quyền truy cập.
 • Lỗi sổ tổng hợp chữ T của 1 tài khoản: không có phát sinh không xem được dư cuối trên mẫu in.
 • Lỗi tràn trường lý do trên phiếu chi/thu in nhiều mẫu chuẩn.
 • Sửa lỗi danh mục không kiểm tra lồng khi sửa: danh mục vụ việc, cập nhật tài sản, cập nhật công cụ.
 • Tính số liệu kỳ bị sai trong trường hợp ngày bắt đầu nhập liệu lớn hơn ngày giới hạn (ví dụ ngày bắt đầu nhập liệu = 01/01/2013 nhưng các bảng kỳ được tạo từ năm 2012).
 • Tính giá thành: lỗi do lấy tên bảng từ danh mục chứng từ, trường mã phiếu đặc biệt phát sinh, mã chứng từ đặc biệt phát sinh.
 • Một số chứng từ tiền hạch toán khi chuyển Kế Toán Tổng Hợp, xem báo cáo công nợ hóa đơn vẫn thấy giá trị như trên.
+ Hóa đơn mua hàng trong nước.
+ Hóa đơn mua hàng nhập khẩu.
+ Phiếu nhập chi phí mua hàng.
+ Hóa đơn nhập mua xuất thẳng.
 • Bảng tìm hiếm thiếu dữ liệu nên điều kiện lọc báo cáo bảng kê danh sách các khế ước không hiện được tên trạng thái.
 • Phiếu xuất kho: phần chữ ký cho mẫu in phiếu xuất kho: mẫu pdf là THỦ KHO, mẫu excel là THỦ QUỸ => Sửa lại dùng THỦ KHO.


Bổ sung:

 • Bổ sung điều kiện lọc trên các báo cáo nhập kho, xuất kho, mua hàng, bán hàng: thêm tab giao dịch trên điều kiện lọc báo cáo;
 • Bổ sung xuất excel đúng mẫu cho 39 báo cáo.

 

05.08.2014:

 • Nhập từ file excel cho các chứng từ:

+ Phiếu nhập kho;
+ Phiếu xuất kho;
+ Phiếu xuất điều chuyển;
+ Bút toán điều chỉnh giảm công nợ (phải thu)
+ Bút toán điều chỉnh giảm công nợ (phải trả)

 

25.07.2014:

 • Cập nhật tiện ích: mẫu cập nhật chứng từ, "kích 2 lần" trên thanh tiêu đề mẫu sẽ phóng to màn hình.
 • Xử lý lỗi khi nhấn lưu nhiều lần liên tục (nhấn nhanh) thì chương trình sẽ lưu nhiều lần. 
 • Nhập từ file excel cho các chứng từ: phiếu thu, phiếu chi, giấy báo nợ, giấy báo có. Lưu ý:

         + Chỉ hỗ trợ nhập cho loại chứng từ 2, 3, 9.
         + Chỉ hỗ trợ nhập cho chứng từ theo đồng tiền hạch toán.

 

08.07.2014:

 • Xuất điều chuyển 2 bước (bổ sung chứng từ nhập điều chuyển).

          Lưu ý: Chỉ có trên các phiên bản:

          + Sản xuất
          + Thương mại
          + Xây lắp

 • Hóa đơn mua hàng nhập khẩu: khi xóa dòng chi tiết làm sai thuế GTGT

20.06.2014:

 • Bổ sung tính năng nhập từ excel cho các mẫu:

          + Phiếu kế toán;
          + Chứng từ phải thu khác, chứng từ bù trừ công nợ;
          + Chứng từ phải trả khác, chứng từ bù trừ công nợ.

09.06.2014:

 • Phiếu nhập chi phí mua hàng: Cho phép phân bổ cho nhiều hóa đơn.
 • Xuất excel đúng mẫu cho 100 báo cáo.
 • Bảng giá trung bình tháng cho vật tư không có phát sinh
 • Tính giá trung bình, lỗi xuất đích danh…
 • Tính giá theo quý
 • Danh mục quyển chứng từ: khi sửa/xóa sẽ kiểm tra phát sinh ở "khai báo sử dụng quyển chứng từ". Người dùng sẽ không xoá được quyển chứng từ đã dùng.
 • Sửa lỗi chính tả trên báo cáo sổ đối chiếu công nợ của một khách hàng (phải thu)
 • Lỗi khi tính tỷ giá ghi sổ.
 • Sửa lỗi làm tròn số lẻ.
 • Kiểm tra trùng số hóa đơn thuế.
 • Bổ sung thêm 2 báo cáo   

          + Bảng kê chứng từ theo khách hàng, vụ việc, tiểu khoản, tài khoản đối ứng

          + Tổng hợp phát sinh theo khách hàng, vụ việc, tiểu khoản, tài khoản đối ứng

 • Sửa lỗi báo cáo bán hàng chi tiết theo mặt hàng khi điều kiện lọc có n​hập tài khoản vật tư và tài khoản doanh thu.
 • Tổng hợp các lỗi trình bày và lỗi tiếng Anh.

20.05.2014:

 •  Cập nhật thêm tính năng In nhiều chứng từ:

          + Hóa đơn bán hang

          + Phiếu thu tiền mặt

          + Phiếu chi tiền mặt

          + Phiếu nhập kho

          + Phiếu xuất kho

           - Lưu ý:

          + Trên phiên bản dịch vụ không có phiếu nhập kho, phiếu xuất kho.

          + Phiếu thu/chi/nhập/xuất đã thực hiện đúng cho mẫu in theo QĐ15/QĐ48.

 • Bổ sung tính năng nhập excel cho chứng từ

          + Hóa đơn mua hàng trong nước

          + Hóa đơn mua hàng nhập khẩu

17.05.2014: 

 • Bổ sung tham số tùy chọn cho phân hệ "Kế toán": "Kiểm tra thuế trên bảng kê và ghi sổ", giá trị ngầm định là không kiểm tra.
 • Bổ sung kiểm tra trên các chứng từ: phiếu kế toán; chứng từ phải thu khác, chứng từ bù trừ công nợ trên phân hệ "bán hàng", "mua hàng".

18.04.2014:

 • Thêm tab "Thông tin xuất khẩu" cho hóa đơn bán hàng và hóa đơn dịch vụ. Lưu ý:
 • Bảng cân đối phát sinh các tài khoản: cho phép bù trừ số dư.

14.04.2014:

 • Bổ sung tùy chọn đăng thuế đầu vào/ra cho phiếu nhập hàng bán trả lại; Dịch vụ trả lại; Xuất trả nhà cung cấp.
 • Báo cáo tương ứng:
 • Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào;
 • Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào dành cho dự án đầu tư;
 • Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra

10.04.2014:

 • Cập nhật đến Service Pack 10.

17.03.2014:

 • Cập nhật đến Service Pack 9.

24.02.2014: Bổ sung cập nhật kết xuất HTKK thuế

Bổ sung danh mục "Mã loại hóa đơn": danh mục ẩn, gồm 15 mã hóa đơn của TCT.

 • Danh mục "Khai báo ký hiệu mẫu số hóa đơn": cho phép khai báo "Mã loại hóa đơn".
 • Báo cáo bảng kê thuế đầu vào, đầu ra: cho phép kết xuất excel thêm cột "Mã loại hóa đơn" sang HTKK thuế; Lưu ý nếu chưa khai báo thì chương trình chỉ hỗ trợ một số mã bằng cách lấy 6 ký tự đầu hoặc 3 ký tự đầu làm "Mã loại hóa đơn".
 • Công cụ kết xuất HTKK thuế 3.2.0 được cập nhật tại: http://faonline.vn/ha-tro-ket-xuat-ra-htkk-3-2-0-tt156

 

17.01.2014: Bổ sung tính năng nhập số liệu từ excel

Cập nhật TT156 (phần báo cáo, đầu vào bổ sung)

o    Cập nhật lỗi kiểm tra quyền đơn vị cơ sở theo mã kho trong chức năng vào 
tồn kho đầu kỳ

o    Thêm mới chức năng nhập excel tồn kho nhập trước xuất trước

o    Thêm mới chức năng nhậpt excel Giấy báo có

o    Thêm mới chức năng nhập excel Giấy báo nợ

o    Thêm mới chức năng nhập excel Phiếu thu tiền mặt

o    Thêm mới chức năng nhập excel Phiếu chi tiền mặt

14.01.2014:

 • Sửa lỗi phân quyền cho đầu kỳ tài khoản.
 • Sửa lỗi nhập số dư đầu kỳ khách hàng.

13.01.2014:

 • Khách hàng FAO sử dụng QĐ48: Báo cáo "sổ cái của một tài khoản" in mẫu pdf bị lỗi.

09.01.2014:

 • Bổ sung tính năng nhập số liệu từ excel
 • Nhập danh mục khách hàng, danh mục hàng hóa vật tư
 • Nhập số dư đầu kỳ

31.12.2013:

 • Cập nhật TT156
 • Nhập từ excel cho các chức năng: danh mục khách hàng, danh mục vật tư, phiếu kế toán, phiếu xuất kho, phiếu nhập kho, chứng từ bù trừ công nợ (phải thu/phải trả).

18.11.2013: 

 • Chỉnh sửa lỗi mẫu in:

+ Chỉnh sửa lỗi đọc tiền trên các chứng từ bị dính chữ

+ Sai sắp xếp trên phiếu thanh toán tạm ứng.

+ Mẫu in 2 liên phiếu thu/chi bị sang trang.

16.11.2013: 

 • Kết xuất khi lọc dữ liệu với một số ký tự Unicode.
 • Cho chọn cả trường số khi hợp lệ trên nhập liệu ... (Lưu ý trên trình duyệt Opera chưa hỗ trợ)
 • Sửa lỗi lọc dữ liệu sau khi nhấn làm mới

11.11.2013:

 • Cập nhật mẫu in sổ nhật ký chung, đối với các chứng từ có nhiều mã khách sẽ không lấy mã khách đại diện.

06.11.2013:

 • Cập nhật mẫu phiếu chi 2 liên: danh sách tài khoản nợ và có.
 • Cập nhật cột số dư mẫu in sổ quỹ theo từng ngày, cột số dư lên sai số liệu

30.10.2013:

 • Cập nhật sửa lỗi phần tính tỷ giá ghi sổ.

05.10.2013:

 • Cập nhật tăng tốc độ khi in (xuất file pdf)

24.09.2013:

 • Cập nhật mẫu dựng sẵn cho các báo cáo kết xuất HTKK thuế: hỗ trợ HTKK 3.1.7 và báo thuế theo quý.

13.09.2013:

 •  Cập nhật Thuyết minh BCTC theo QĐ 48.
 • Mẫu bằng excel 5 báo cáo: Bảng Cân đối phát sinh tài khoản, Sổ cái, Sổ chi tiết, Sổ chi tiết công nợ, Thẻ kho/Sổ chi tiết vật tư
 • Tăng trường địa chỉ lên 128 ký tự.
 • Cho phép chuyển đổi các phiên bản (TM, DV, XL)

06.09.2013:

 • Cho phép tải lên, tải xuống mẫu dựng sẵn excel của Thuyết minh báo cáo tài chính

23.08.2013:

 • Báo cáo KQSXKD, Lưu chuyển trực tiếp/gián tiếp: cho phép để từ ngày - đến ngày trên mẫu in => Khi nhập đk lọc đúng quý/năm sẽ lên tiêu đề quý/năm, ngược lại thì để từ ngày/đến ngày.

31.07.2013:

 • Lỗi khi tính tỷ giá ghi sổ

28.06.2013:

 • Sửa lỗi của báo cáo chi tiết tình hình tăng giảm CCDC không lọc được theo nhóm.

26.06.2013:

 • Sửa lỗi các báo cáo tạo từ tính năng tạo mẫu báo cáo không lấy các thông tin khai báo mới.
 • Cập nhật HDSD cho các phiên bản.

25.06.2013:

 • Bổ sung tính năng chuyển đổi sử dụng các mẫu in theo QĐ48 (khai báo khi thiết lập ban đầu);